podcast news play företagaren I media förmån faq
Företagarna Nyheter - från hela Sverige om sånt som påverkar ditt företag just nu.

Fredrik von Essen, Skokloster Gods

Varje vecka träffar vi en medlem i Företagarna Håbo.

Kan du beskriva ditt företagande:

Jag äger, förvaltar och utvecklar Skokloster Gods, vilket är större delen av Skoklosterhalvön. I sak betyder det skogsbruk, löpande förvaltning av befintliga fastigheter, förädling av dessa som Campingen exv samt även nya. Under min drift har det även gjorts ett antal förvärv under åren såsom Värdshuset, macken mm. Jag är även delägare i Huski Chocolate där vi tillverkar kall och varm dryckeschoklad som säljs på en internationell marknad. Jag har även engagemang i andra bolag. 

Vad anser du om företagsklimatet här i Håbo?

Möjligheterna i kommunen är oändliga men som tyvärr är svårgenomförliga. Kommunen har extremt slagläge men myndighetsbestyr gör det hela svårjobbat, samt inskränkningen i äganderätten gör det än mer svårjobbat. Givna affärskoncept blir lätt ogenomförbara i praktiken, där strandskyddet förstör mycket, framförallt för besöksnäringen. Tråkigt, när speciellt när Mälaren är en av våra största tillgångar.

När du känner att det blir för mycket och/eller att du tappar fokus, vad gör du då?

Enda sättet för mig att helt koppla av och släppa allt är att lämna kommunen & Stockholm och bege mig utomlands. I år blev denna sommar en hemester i Skåne, vilket var fantastisk.

Taggar
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Företagarnas Nätverk

Med kraften i nätverket av 60 000 företagare kan våra medlemmar utbyta kunskap, hitta synergier för varandras affärer och tillsammans skapa ett bättre företagsklimat.

Årets Företagare

Från kommun till riksfinal där 48 företagare gör upp om vem som är Årets företagare, Årets Unga Företagare och Årets Unga Idé.

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.