headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag

Ansökan till Brita och Otto Larssons Minnesfond

Det är nu öppet för att ansöka till stipendium ur BOL! Stiftelsen förvaltas av SEB och delas ut i samarbete med Företagarna Eskilstuna-Torshälla.

Stipendiet skall enligt testamentet främja:
- vetenskaplig forskning
- uppfinnare, produktutvecklare
- produktionsutvecklare
- ungdomars akademiska studier (upp till 30 år)

Ansök genom att fylla i vårt formulär nedan!

 

Ansök här

Har ansökan lämnats tidigare till Brita och Otto Larssons Minnesfond?
Härmed försäkrar jag om att lämnade uppgifter är riktiga
Så hanterar Företagarna Eskilstuna-Torshälla dina personuppgifter 

Företagarna Eskilstuna-Torshällas behandling av dina personuppgifter

Dina uppgifter samlas in för att Företagarna Eskilstuna-Torshälla ska kunna hantera anmälan och din ansökan till Brita och Otto Larssons Minnesfond. Dina uppgifter kommer också att användas för marknadsföring av liknande event och medlemskap i Företagarna. 

De uppgifter som samlas in är: Namn, adress, postnummer, ort, telefon, e-post, födelseår, månad, datum, frågan om du ansökt till minnesfonden tidigare, ändamål med ansökan, beräknade kostnader för det som beskrivs under ändamål, utbildning, yrkeserfarenhet, anställning, aktuell verksamhet, referenser, namn, adress, telefon, försäkran om att lämnade uppgifter är riktiga. 

Behandlingen av personuppgifterna sker efter en intresseavvägning där Företagarnas behov av att hantera dina personuppgifter för kunna genomföra eventet och marknadsföra liknande event och medlemskap i Företagarna anses väga tyngre än ditt behov av personlig integritet för lämnade uppgifterna. Alla uppgifter raderas senast ett år efter eventets genomförande, men kan raderas tidigare. I den mån uppgifterna överförts till annat system, t.ex. Företagarnas medlemsregister, kommer de att behandlas i systemet så länge de behövs för det ändamål som är skäl till behandling i det systemet, t.ex. medlemskap i Företagarna.

Företagarna Eskilstuna-Torshälla tar hjälp i sin hantering av anmälningar m.m. av Företagarna Mälardalen Service AB och Företagarna Sverige Service AB. Företagarna Kungsör lämnar också ut uppgifterna till samarbetspartners och styrelsen för Stiftelsen Brita och Otto Larssons minnesfond. 

Vill du använda din rätt till rättelse, radering, begränsning av behandlingen och invända mot behandlingen ska du kontakta personuppgiftsansvarig Företagarna Eskilstuna-Torshälla. Du har även rätt att klaga på Företagarna Eskilstuna-Torshällas behandling av dina personuppgifter till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Personuppgiftsansvarig är Företagarna Eskilstuna-Torshälla. Föreningen når du på: Eskilstuna-Torshalla@foretagarna.se.  

Har du frågor gällande Företagarna Sveriges hantering av personuppgifter, vänligen kontakta Karin Berggren telnr 08 406 17 41.


Stipendiet delas ut årligen i samband med Företagarna Eskilstuna-Torshällas julavslutning.

Eventuella frågor besvaras av Roger Pihl, 070-160 14 01.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap