headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag

Så hanterar Företagarna Danderyd dina personuppgifter

Dina uppgifter samlas in för att Företagarna Danderyd ska kunna hantera anmälan och ditt deltagande i eventet.

Dina uppgifter kommer också att användas för marknadsföring av liknande event och medlemskap i Företagarna. Om du lämnat någon känslig personuppgift i rutan Övrigt ska du även skriva att du samtycker till behandling av den uppgiften.

De uppgifter som samlas in är namn, e-postadress, tel.nr, företag, organisationsnummer, ev. medlemskap i Företagarna och ev. önskan om mer information om medlemskap samt ev. övrigt/specialkost.

Behandlingen av personuppgifterna sker efter en intresseavvägning där Företagarnas behov av att hantera dina personuppgifter för kunna genomföra eventet och marknadsföra liknande event och medlemskap i Företagarna anses väga tyngre än ditt behov av personlig integritet för lämnade uppgifterna. I den mån uppgifterna överförts till annat system, t.ex. Företagarnas medlemsregister, kommer de att behandlas i systemet så länge de behövs för det ändamål som är skäl till behandling i det systemet, t.ex. medlemskap i Företagarna.

Företagarna Danderyd tar hjälp i sin hantering av anmälningar m.m. Simple Sign UP och Företagarna Sverige Service AB. Företagarna Danderyd lämnar också ut uppgifterna till samarbetspartner för eventet.  

Vill du använda din rätt till rättelse, radering, begränsning av behandlingen och invända mot behandlingen ska du kontakta personuppgiftsansvarig Företagarna Danderyd Du har även rätt att klaga på Företagarna Danderyds behandling av dina personuppgifter till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Personuppgiftsansvarig är Företagarna Danderyd och ordföranden Per Molin når du på 070 567 3995 eller danderyd@foretagarna.se.

Har du frågor gällande Företagarna Sveriges hantering av personuppgifter, vänligen kontakta Karin Berggren tel.nr 08 406 17 41 eller personuppgifter@foretagarna.se.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap