podcast news play företagaren I media förmån faq
Mer nyheter om och för företagare - klicka här!
Företagarnas jurist Ninorta Savci. Foto: Oskar Omne.

Så slipper du bli lurad

Många företagare luras att byta mobiloperatör av bedragare. Företagarnas jurist, Ninorta Savci, berättar hur du ska agera när påstridiga telefonförsäljare försöker få dig att signera digitala avtal.

Idag sker omfattande bedrägerier via telefon och det är många företagare som drabbas. Under senare tid har Företagarnas juridiska rådgivning haft kontakt med många medlemmar som har drabbats av bedragare som säljer telefonabonnemang där byte av operatör sker efter signering av avtal.

Så här går det till:

Telefonförsäljaren kontaktar företagare och utger sig för att ringa på uppdrag från företagarens nuvarande operatör, men det visar sig senare att försäljaren faktiskt ringer på uppdrag av något helt annat företag. Bedrägeriet brukar upptäckas först efter signering av avtal.

Telefonförsäljaren presenterar företagarens nuvarande telefonabonnemang och dess kostnader. Under samtalet beskriver försäljaren hur hen kan hjälpa företagaren att sänka kostnaderna och erbjuder ett förmånligare avtal med lägre priser och ytterligare förmåner. Många samtal slutar med att företagaren luras att signera ett avtal digitalt om byte av telefonoperatör.

Avtalet kan innebära att företagaren givit fullmakt till säljaren att överföra det nuvarande telefonnumret från nuvarande operatör till en annan operatör. Företagaren drabbas ofta av långa bindningstider och i många fall överensstämmer inte de skriftliga villkoren som har signerats med de muntliga överenskommelser som har gjorts. Många företagare inser i

efterhand att det inte är deras nuvarande operatör som de har skrivit avtal med, utan ett helt annat företag.

Vad bör du som företagare tänka på när en telefonförsäljare kontaktar dig – och finns det möjligheter att komma ur ett redan signerat avtal?

Företaget blir juridiskt bundet av ett avtal när ett anbud (erbjudande) har givits och du som företagare har accepterat anbudet genom att digitalt signera avtalet. Huvudregeln är att avtal ska hållas (pacta sunt servanda). Detta gäller dock inte om du som företagare kan påvisa att det inte finns något giltigt avtal. I ett sådant fall är det du som företagare som har bevisbördan.

Det är viktigt att du vågar ställa frågor om du upplever att säljaren är otydlig, stressig eller påstridig. Du bör också kräva att få granska avtalet innan du signerar det och om möjligt be om betänketid.

Återkalla fullmakt

Vid signering av telefonabonnemang har du som företagare ofta givit fullmakt till säljaren att överföra ditt telefonnummer till den nya operatören. När du upptäcker detta, bör du snabbt kontakta dem och återkalla din fullmakt. Genom att göra detta kan de inte genomföra överföringen utan din medverkan. Detta kan dock medföra att du riskerar att behöva betala både för ditt gamla och nya telefonabonnemang.

Upptäcker du att avtalet inte stämmer överens med det som muntligen överenskommits i telefon, bör du snarast kontakta företaget. Du behöver tydligt påpeka att du anser att telefonförsäljaren har vilselett dig. Företaget kan då ta till sig klagomålet och försöka hitta en lösning som innebär att antingen gå med på att avtalet är ogiltigt, att det hävs eller att en kompromiss nås.

Granska villkoren

Vid signering av avtal är det därför viktigt att du som företagare noggrant granskaravtalen och villkoren. Som företagare blir du bunden av avtalet när det är signerat, och din ångerrätt är inte samma som för konsumenter. Om du vill komma ur avtalet måste du kunna påvisa att avtalet är ogiltigt genom att du har blivit vilseledd och inte fullt ut förstod vad du signerade.

Du kan försöka att kräva ut ljudinspelningen för att ta del av samtalet med säljaren. Ljudfilen kan då användas som bevisning för hur säljaren presenterat sig, och att ni muntligen kommit överens om något som strider mot ert skriftliga avtal.

Skicka ett skriftligt bestridande till telefonoperatören och förklara varför du anser att avtalet inte finns eller är ogiltigt. Du behöver också förbereda för att kunna bevisa det du påstår, till exempel att du blivit vilseledd och att avtalet därmed är ogiltigt enligt 30 § avtalslagen.

Slutsatsen blir att aldrig ingå avtal över telefon eller digitalt när du känner dig stressad, utan att först ha läst igenom avtalet noggrant. Då kan du inte bara kontrollera att du ingår avtal med rätt part, utan också att avtalsvillkoren är i enlighet med dina önskemål.

Prenumerera på juristernas nyhetsbrev

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.