För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Maxat kreditbetyg ger dig bästa räntan

Företag med dåligt kreditbetyg riskerar att få betala fem gånger så hög ränta som de med bra betyg. Tidningen Företagaren tipsar om knepen för att vårda kreditvärdigheten – och få bättre villkor hos banken när räntorna rusar.

Med en hotande lågkonjunktur, stigande räntor och elkaos ser Företagarnas chefsekonom Johan Grip hur orosmolnen hopar sig för småföretagen. De som behöver ta lån riskerar att få stå för bankernas ökade upplåningskostnader samtidigt som kreditgivarna tar betalt för den ökade risken när konjunkturen viker.

Tyvärr är en företagare ganska maktlös när det gäller dessa yttre faktorer. Däremot går det att påverka det egna kreditbetyget.

talare-14.jpg

– I det här läget blir kreditbetyget extra viktigt. Vi vet att det är mycket svårare att få ett lån beviljat för att täcka upp likviditetsbehov än för en investering, men allra lättast att få ett ja är det när man inte behöver lånet, säger Johan Grip.

– Om det blir en regelrätt kredittorka – eller om räntorna blir avskräckande höga – riskerar företag att slås ut, men det är minst lika illa om för många nya investeringar uteblir nu på grund av det höga kostnadsläget. Det skulle innebära lägre tillväxt framgent och därmed färre jobb och lägre skatteintäkter. Då drabbas inte bara företagarna utan hela samhället eftersom fyra av fem jobb skapas i de mindre företagen, konstaterar Johan Grip.

– Blodomloppet i näringslivet är att det finns tillgång till finansiering, säger han.

Kan få blankt nej

Olle-L.jpg

Det är vanligt att företagen får blankt nej på sin låneansökan om inte företagaren går i personlig borgen, något som Johan Grip avråder bestämt ifrån om det går att undvika. Skulle det ändå bli ett ja är en för hög ränta det största hindret för en extern finansiering för vart fjärde företag. Det visar en undersökning som Företagarna gjorde 2021 då räntenivån var betydligt lägre än i år. Men det går att få ner räntan.

– Kreditbetyget betyder mycket. Den effektiva räntan på ett lån kan skilja sig med en faktor fem, vilket betyder att den till exempel kan variera mellan 4 och 20 procent beroende på kreditbetyg, säger Olle Lundin, vd för kreditinstitutet Froda som specialiserat sig på finansiering av småföretag.

De tre främsta faktorerna

Enligt Olle Lundin är det främst tre saker som en kreditgivare tittar på som kan påverka lånevillkoren:

  • Stabil verksamhet. En jämn och helst växande omsättning bör synas i företagets räkenskaper. Det gäller även vinstnivån. Tvära kast mellan åren i försäljningssiffror och resultat är inte bra.

  • Få förändringar i styrelsen och bibehållen inriktning på verksamheten. Om flera styrelseledamöter hoppar av kan det vara ett illavarslande tecken på att det inte står rätt till i företaget. Samma sak gäller om företaget flaggar för en ny inriktning genom att byta verksamhetskod hos Bolagsverket.

  • Räkningarna ska vara betalda och årsredovisningarna måste ha lämnats in i tid. God ordning i företaget väger tungt hos kreditgivaren.

Henrik Jacobsson, vd för kreditupplysningsföretaget Creditsafe, instämmer i beskrivningen.

– Helt avgörande är att hålla sig borta från Kronofogden. Det gäller både skuldsaldo och betalningsanmärkningar, säger han.

Småföretag extra sårbara

Betalningsanmärkningar och obetalda skulder kan göra att det blir tvärnit hos banken. Det behöver inte alltid bero på slarv utan kan vara ren otur, till exempel om en medarbetare blir sjuk eller att pengarna inte kommer in i tid från kunderna. Här är småföretagen extra sårbara eftersom de har färre medarbetare och ekonomifunktionen kanske står och faller med en person.Henrik-J.jpg

När problemen uppstår finns det ändå saker företagaren kan göra, enligt Henrik Jacobsson. Han varnar för strutsbeteende:

– Våga ta dialogen med både leverantörer och kunder. Betalningsproblem kan vara känsliga att följa upp och det finns risk att man reagerar lite för sent. Statistiken visar att 80 procent av betalningsproblemen kommer från befintliga kunder.

Mindre kända faktorer

– Att betalningsanmärkningar drar ner ett företags kreditbetyg är inte helt otippat. Men kreditvärdigheten kan också påverkas av faktorer som är mindre kända.

– Företagets ålder är en sådan faktor. De bolag som har bäst kreditvärdighet har funnits ett tag. Har företaget överlevt i tio år ökar sannolikheten för att det kommer att fortsätta överleva.

För ett nystartat bolag är risken högre, vilket drar ner kreditbetyget. Även Creditsafe väger in styrelseförändringar i kreditbetyget.

– Har du en styrelse som suttit länge är det positivt. Om ett företag bytt ut hela sin styrelse är det en ökad konkursrisk.

Företrädarnas ekonomi är en annan faktor som påverkar bedömningen hos Creditsafe. Om styrelseledamöterna eller företagsledningen har betalningsanmärkningar kan betyget sänkas.

Även hos Creditsafes konkurrent UC står ordning och reda och en god betalningsmoral högt i kurs.

Ola N.jpg– Det är svårt att peka på generella enstaka åtgärder för att påverka sin kreditvärdighet. Att fullgöra sina ekonomiska åtaganden, och därmed undvika Kronofogden, är förstås något som generellt har en positiv påverkan på kreditvärdigheten. Ibland är det okontroversiella också det bästa, säger Ola Nielsen, produktägare för företagskreditgivning hos UC.

På UC:s hemsida finns en lista över vilka faktorer som påverkar bedömningen av ett företag. Antalet kreditupplysningar som tagits på företaget är en av punkterna på listan. Måttet kan medföra ökad risk men används bara i kombination med andra parametrar, enligt UC. Hos Creditsafe vägs antalet förfrågningar inte in.

Kreditupplysningsföretagens kreditbetyg är helt datorberäknade utifrån offentliga data hos olika myndigheter. Att ringa och försöka påverka kreditbetyget är alltså meningslöst. Frågan är om det är någon större skillnad hos de olika kreditbedömarna.

– Teoretiskt kan det var skillnad på kreditbetygen. Men jag tror inte det skiljer sig nämnvärt hos oss och våra konkurrenter, säger Creditsafes Henrik Jacobsson.

Gratis kreditupplysning

Kreditbetyg kostar inget för det bedömda företaget. Hos exempelvis Creditsafe kan du ta en gratis kreditupplysning på ditt eget företag. Vill du däremot kolla kunder, leverantörer eller konkurrenter får du betala för tjänsten hos kreditupplysningsföretagen där UC, Creditsafe, Dun & Bradstreet och Syna är stora aktörer på företagssidan i Sverige.

Både Creditsafe och UC betygsätter företagen enligt en femgradig skala som sträcker sig från ”Mycket hög risk” till ”Mycket låg risk”.

Det kan vara värt att ta en kreditupplysning på sitt eget företag för att få koll på kreditbetyget och vilka faktorer som påverkar det.

10 tips för ett få ett betyg i toppklass


Här är de viktigaste åtgärderna för att maxa företagets kreditbetyg. Håller din verksamhet måttet?

1. Betala i tid. Att undvika betalningsanmärkningar och obetalda skulder hos Kronofogden är A och O för kreditvärdigheten.

2. Ha god ordning. Dra inte på dig någon revisorskommentar i räkenskaperna. Lämna in årsredovisningen i tid till Bolagsverket.

3. Se till att bolagets företrädare har ordning i ekonomin. Betalningsproblem hos styrelseledamöter och personerna i bolagsledningen riskerar att sänka betyget.

4. Ha en stabil verksamhet. Stadiga intäkter och en uthållig vinstnivå är bra. Undvik svängningar i omsättning och resultat.

5. Var lönsam. Om verksamheten skapar överskott minskar risken hos kreditgivaren.

6. Se till att ha god likviditet. En skral kassa ökar risken för betalningsproblem även om verksamheten över tid är lönsam.

7. Ha en sund finansiering. Är företaget redan högt belånat påverkas kreditvärdigheten.

8. Byt inte styrelseledamöter i onödan. För omfattande och täta förändringar utlöser en larmsignal hos kreditupplysarna.

9. Ändra inte branschkoden (SNI) hos bolaget om det inte är absolut nödvändigt. Ändringar ses som en ökad risk.

10. Handla inte mer än nödvändigt på kredit. Många förfrågningar kan dra ner betyget hos vissa kreditupplysare.

Källor: Creditsafe, Froda och UC


Text: Sten Sjögren.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.