För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter
Artikeln är en annons

Så får du mer utvecklingstid

Har du för lite tid för strategifrågor och utveckling? Enligt Tillväxtverket är du i så fall i gott sällskap, då problemet rankas som ett av de största tillväxthindren. Men det finns effektiva åtgärder för att undvika att du som ägare blir en flaskhals, hamnar i passagerarsätet eller fastnar i oändliga att-göra-listor.
Per Gardelin, affärsrådgivare på Grant Thornton.

Tydlig riktning med ett ägardirektiv

Ett första viktigt steg är att ha en långsiktig och tydlig målbild, menar Per Gardelin, affärsrådgivare på Grant Thornton. Att ha en plan kan låta som en självklarhet i teorin, men i verkligheten kan den ofta vara otydlig, dåligt kommunicerad eller saknas helt.

- Genom att tydligt beskriva ett önskat läge och sedan jämföra det med nuläget får du en målbild och en riktning som sedan kan brytas ned i konkreta milstolpar och aktiviteter. Det här är avgörande för att du ska kunna agera flexibelt och rätt i vardagen, säger Per Gardelin.

Ett bra sätt att staka ut riktningen är att ta fram ett ägardirektiv, antingen för en ägare som vill dokumentera och tydliggöra målbilden eller för att säkerställa att flera ägare vill åt samma håll.

Affärsstrategin blir sedan ett sätt att beskriva hur målen i ägardirektivet ska nås. Det tål också att upprepas att även om du som ägare känner att du har en tydlig bild av vägen framåt, så kommer du inte få tillräcklig uppbackning om du inte dokumenterar och kommunicerar både mål och strategi ordentligt.

Dags att professionalisera styrning och ledning?

När företaget växer blir det betydligt svårare att styra med den egna magkänslan och allmänt driv.

- Det kan vara klokt att utvärdera den egna kompetensen: Är jag rätt för vd-rollen som den behöver se ut för att ta företaget vidare? Om jag är det – vilka kompetenser behöver jag ha som stöd? Här är det bra att vara proaktiv och inte vänta för länge – oavsett vilka svaren på frågorna blir.

Ett annat sätt att professionalisera verksamheten är att säkerställa ett strukturerat styrelsearbete. Det är bra om åtminstone en ledamot är extern – företaget får då både in annan erfarenhet och ett hälsosamt utifrånperspektiv.

- Om det av olika anledningar är svårt att rekrytera till styrelsen kan du istället ta in en styrelsecoach som hjälper till med att utveckla styrelsearbetet. Coachen kan ha samma funktion som en extern ledamot: Att bidra till att blicken höjs och att tagna beslut genomförs.

Att släppa in nya personer kan kännas läskigt när det handlar om ett företag som man brinner för och som man byggt upp från grunden. Företagarens närvaro i organisationen är också väldigt viktig men det finns en risk förknippad med den, att allt för mycket går via ägaren och att denne blir en flaskhals.

- Det är viktigt att vara medveten om det här i en växande verksamhet och att underlätta för nya ledare. Du är då som ägare fortfarande en kulturbärare men genom att släppa fram andra kan du fokusera på rätt frågor – inte på allt. Detta har också ett viktigt signalvärde mot organisationen.

Kanske frågar man sig hur man ska få samma engagemang från en anställd ledare. Svaret är att det finns flera upplägg som stärker den anställdes känsla av delaktighet, till exempel olika incitamentsprogram eller delägarskap knutet till anställningen.

Effektiv rapportering

Om ägardirektivet och affärsstrategin är en del som vägleder det dagliga arbetet är analys och insikt en annan – minst lika viktig – del när företaget växer snabbt och behovet av pålitliga beslutsunderlag är stort.

- När företaget var mindre kunde man som entreprenör kanske ha stenkoll på helheten, men när det växer går det inte längre att ha den överblicken. Då är det viktigt att automatisera och digitalisera redovisningsarbetet samt skapa standardiserade rapporter som ger löpande och snabb insikt.

Med en effektiv rapportering blir det mycket lättare att både följa upp aktiviteter och prioritera. En bonus är att ordning och reda gör det lättare att söka finansiering.

Upprätta en livsbudget

Något som också kan ha stor betydelse för om entreprenörsresan blir en framgång och en lustfylld upplevelse är förväntningar. 

- Det är viktigt att reflektera över, och ha en realistisk bild av, hur mycket du som företagare ska hinna med både yrkesmässigt och privat. Att göra en livsbudget och se om den går ihop. Här kan man också bolla med en rådgivare som har träffat många företagare i liknande situationer, det finns mycket erfarenhet och inspiration som går att överföra – det är onödigt att upprepa andras misstag.

7 tips för mer utvecklingstid

  • Sätt en riktning i ägardirektiv och affärstrategi som kommuniceras tydligt.
  • Professionalisera styrelse- och ledningsarbete för mer egen tid för utveckling.
  • Skapa engagemang hos strategiska medarbetare genom incitamentsprogram eller delägarskap kopplat till anställningen.
  • Digitalisera och automatisera redovisningsarbetet. Skapa standardiserade rapporter för snabba och löpande beslutsunderlag.
  • Omsätt målbilden i konkreta milstolpar och aktiviteter och följ noga upp dessa.
  • Upprätta en livsbudget och fråga dig själv: Är den realistisk?
  • Ensam är inte stark – ta hjälp av en rådgivare som du litar på; lär av andras erfarenheter, både misstag och framgångar.

Vill du ha fler råd och tips?

 

Det här är en artikel från Entreprenörstid

Entreprenörstid är en kunskapssida från Grant Thornton i samarbete med Företagarna.

Till kunskapssidan

Taggar
Annons
Riks Artikel
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.