podcast news play företagaren I media förmån faq
Artikeln är en annons

Ordning ger framgång

Att ha koll på rapportering, processer och rutiner är en stor framgångsfaktor för alla företag. Här är åtta tips för en mer välskött verksamhet.

1. Ordning och reda i till exempel bokföringen är grundläggande för att beslutsunderlagen ska bygga på korrekta uppgifter. Felaktiga underlag kan ge felaktiga beslut. En digitaliserad process är säkrare och mer effektiv.

2. Sätt upp mål för företaget, nyckeltal som förs till styrelsen och ledningen och sedan anpassas till de olika bolagsorganen. Vi brukar tala om fem nyckeltal; tillväxt, bruttovinst, soliditet, kassalikvidet och avkastning. Det är också viktigt att företaget väljer ut ett antal nyckeltal som de följer genom alla år, basnyckeltal. Här kan du som entreprenör utläsa trender och se när något avviker från trenden och därmed agera!

3. Anpassa beslutsunderlagen till mottagaren så att de blir relevanta och lättillgängliga för respektive beslutsfattare. Bestäm också vilka nyckeltal som är viktigast att följa för just ert företag.

4. Undvik att göra bolaget beroende av en person. Nödvändig information måste nedtecknas så att andra kan träda in ifall någon försvinner med kort varsel. Exempel på dokument som är bra att ha är: ekonomihandbok, attestinstruktioner, rutinbeskrivningar, befattningsbeskrivningar med flera.

5. Låt era avtal omfatta så mycket som möjligt som kan inträffa. Det bör också finnas möjlighet till flexibilitet, särskilt för tillväxtföretag. Det går till exempel att bygga in en rabatt-trappa när ni går över till större volymer. Och för ett litet företag kan det vara viktigt att avtala om att underleverantörerna ska få betalt först när kunden har betalat. Underskatta inte avtalens betydelse – det är enligt de reglerna ni ska samarbeta.

6. Påminn regelbundet kunder som inte betalar i tid. Försök korta betalningstiderna mot kunder, och sträva efter så långa som möjligt gentemot leverantörerna.

7. Oavsett hur ni har er administration organiserad, med egen personal eller outsourcad, är det bra att ta hjälp av en utomstående för att säkerställa att du inte blir hemmablind. Se över rutiner, om ni jobbar effektivt och rätt eller om det finns bättre sätt.

8. Lägg in kvalitetssäkring om en person hanterar till exempel alla leverantörsfakturor. Bygg in kontroller för att upptäcka omedvetna felaktigheter såväl som rent fusk.

Vill du ha fler råd och tips?

Läs mer på Grant Thorntons hemsida

Det här är en artikel från Entreprenörstid

Entreprenörstid är en kunskapssida från Grant Thornton i samarbete med Företagarna.

Till kunskapssidan

Taggar
Annons
Riks Artikel
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Gå med idag!

Här listar vi 49 anledningar till varför du ska gå med i Företagarna.

Valet 2022

Allt för dig som är småföretagare och ska rösta i riksdagsvalet 2022.