headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd för företagare

Konjunkturen för småföretagen i Västra Götaland har mattats av

Trots en avmattning i länet är konjunkturen fortsatt god i Västra Götaland men för första gången sedan 2013 placerar sig länet under riksgenomsnittet. Småföretagarnas förväntningar på de kommande 12 månaderna är dock att konjunkturen ska återhämta sig. Det visar Småföretagsbarometern, som presenteras idag av Företagarna, Sparbankernas Riksförbund och Swedbank.
Publicerad 11 jun 2018

Brist på lämplig arbetskraft är fortsatt det enskilt största tillväxthindret. Höga arbetskraftskostnader, tuff konkurrens och lagar och myndighetsregler är också hinder för företagens tillväxt.

- Vi ser en minskning av tillväxttakten i de västsvenska företagen vilket tyder på att kapacitetstaket är nått. Svårigheten att hitta anställda med rätt utbildning och attityd hämmar såklart sysselsättningsutvecklingen ytterligare. Glädjande nog ser sju av tio företag goda expansionsutsikter framöver, säger Mikael Erlandson, regionchef på Företagarna Västra Götaland.

Lönsamhetstillväxten har minskat sedan förra årets mätning, trots att företagarna trodde att den skulle nå historiska rekordnivåer.

- Undersökningen visar att företagarna i Västra Sverige fortsatt ser positivt på den framtida konjunkturen men att toppen på konjunkturen kan ha passerats. Det är exempelvis tydligt att det finns en problematik för många företag som vill växa och anställa då det är svårt att hitta personal med rätt utbildning och kompetens. Detta riskerar att bli tillväxthämmande både för företagen och regionen, säger Fredrik Engström, ansvarig företagsaffären Swedbank Västra Regionen.

För mer information:
Mikael Erlandson, regionchef på Företagarna 070-775 84 00
Fredrik Engström, Swedbank Göteborg, 031-739 16 63

Småföretagsbarometern är Sveriges största konjunkturindikator inriktad speciellt på småföretagskonjunkturen och produceras i samverkan mellan Swedbank, Sparbankernas Riksförbund och Företagarna. Undersökningen omfattar drygt 4000 företagare inom det privata näringslivet med 1-49 anställda.

Fler nyheter från Företagarna

Positivt att fler startar företag

Det är bra att fler startar företag, även om det delvis är en följd av den komplicerade ekonomiska situation vi befinner oss i, menar Företagarna.

Mer från hela Sverige


Krönikor


Coronakrisen