headphones newspaper video-player

Spotlight

Spotlight är en av de ledande marknadsplatserna i Norden och har en vision att hjälpa människor, idéer och tillväxtbolag att mötas och växa.

SPOTLIGHT_LOGO_POS_RGB.pngSpotlight är partner och bidrar med innehåll till Finansiera företag! - en webbsida från Företagarna.

Spotlight är en så kallad MTF (Multilateral Trading Facility), vilken är anpassad för tillväxtbolag med något lägre krav än på en reglerad marknadsplats. Trots det ställer Spotlight högre krav för att skapa förtroende från investerarna.

Våra bolag

På Spotlight finns det cirka 170 tillväxtbolag i olika stadier noterade, med marknadsvärde från 20 miljoner upp till tre miljarder. Bolagen representerar de flesta sektorerna och är verksamma i flera länder. Marknaden drivs i hög grad av privata investerare tillsammans med långsiktiga institutionella investerare.

Tillväxtbolag har ofta begränsade resurser utan egna legala staber och IR-personal. Spotlight strävar efter att göra bolagen mer synliga för investerare och att förenkla vardagen som noterat bolag genom att finnas till hands för bolagen i form av vägledande regelverksexperter och med de synlighetstjänster som ingår i Spotlights produkt. Ju enklare och tryggare det är för bolag att vara noterade, desto enklare och tryggare känns det för investerare att bli delägare i dem.

Under 2019 lanserade Spotlight två nya segment. Ett för bolag på väg mot en notering och ett för större bolag eller bolag som redan varit noterade en period och som är redo för nästa steg.

Next

Spotlight Next är för företag som är redo att ta ett mer omfattande regelverk och som samtidigt vill få extra synlighet för att nå fler investerare. Företag kan ansöka om att noteras direkt i segmentet, men företag som redan är listade på Spotlight kan också välja att noteras på Next.

Go Public

En notering är ett alternativ för bolag som vill växa och behöver tillgång till kapitalmarknaden och det är bra om bolag skapar rutiner som är anpassade för en noterad miljö redan innan resan mot att noteras. Spotlights segment Go Public är för bolag som planerar en notering för att de ska lära sig hur det är att vara ett noterat bolag och träna på att leva upp till de krav som finns redan innan de noteras.  

Läs mer om Spotlight här