headphones newspaper video-player

Notering – inte bara för stora bolag 

En vanlig uppfattning om noteringar är att det bara är för stora bolag, men det kan också passa många tillväxtbolag.  

Artikeln är ett annonssamarbete med Spotlight

Att vara noterad kommer med många fördelar. Den främsta är att det blir lättare att hitta extern finansiering för att fortsätta utveckla verksamheten. Genom att aktien handlas på en marknadsplats får bolaget ett tydligt marknadsvärde, samtidigt som investerarna får löpande information om hur bolaget utvecklas.  

Alternativen passar inte alla

Många tror att det bästa för tillväxtbolag är att använda andra alternativ för att skaffa kapital, som affärsänglar eller riskkapitalföretag. De alternativen passar inte alla, ägarkontrollen begränsas när ett bolag tar hjälp av riskkapitalister eller affärsänglar. 

Bolaget kan få delägare som har en annan agenda, vissa investerare förväntar sig resultat och avkastning snabbt och låter kanske inte bolaget utvecklas i den takt eller på det sätt tidigare planerat.  

I ett noterat bolag kan investerare enkelt handla i aktien varje dag. Tack vare de krav som ställs på informationsgivning ges investerarna också ett löfte om att löpande få information som kan påverka värderingen av bolaget.

Ökad transperens

Transparensen hos bolaget ökar med de informationskrav som ställs på bolaget i samband med en notering. En notering kan också göra att allmänheten får mer kännedom om bolaget och att varumärket stärks.  

Ägare av bolaget kan sälja av hela eller delar av sitt aktieinnehav vid en notering. Ibland kombineras en notering med en nyemission, vilket innebär att man tar in nya pengar till bolaget och ger ut nya aktier istället för att sälja av de aktier som finns. 

Artikeln är ett samarbete med Spotlight. Nyfiken på att veta mer om notering?  Spotlight träffar gärna bolag för att diskutera möjligheterna för att noteras. Vi vill hjälpa bolag att hitta en bra väg framåt.

Relaterade artiklar

Att göra en exit

Uttrycket “Att göra en exit” används ofta när entreprenörer har sålt sitt bolag och tjänat på aff...

Mer om crowdfunding

Crowdfunding kan i och med att många människor är inblandade ge uppmärksamhet och PR på köpet.

Peer to peer (P2P)

Med peer to peer-finansiering (P2P) brukar man mena när en grupp individer går samman för att fin...

Mer om crowdfunding

Crowdfunding kan i och med att många människor är inblandade ge uppmärksamhet och PR på köpet.

Mer om finansiering

Att göra en exit

Uttrycket “Att göra en exit” används ofta när entreprenörer har sålt sitt bolag och tjänat på aff...

Vad kostar factoring?

Om avkastningen på det egna kapitalet är större än factoringavgiften är det lönsamt med factoring...

Så fungerar factoring

Factoring – eller fakturaköp som det också heter – går ut på att ett factoringbolag mot en avgift...