headphones newspaper video-player
Corona-pandemin Artiklar för företagare
Theresa Ryberg

Theresa Ryberg, expert handel- och exportfrämjande

Theresa Ryberg är Företagarnas expert på EU-frågor och internationell handel.

Aktuella frågor på mitt område: 

Exportfrämjande – hur myndigheter kan hjälpa småföretag att komma ut på internationella marknader, både genom rådgivning och finansiering. EU:s företagarpolitik och hur den påverkar den svenska lagstiftningen.

Bakgrund:

Jurist specialiserad inom EU-frågor, frihandelsavtal och internationell rätt.

Har arbetat på det portugisiska justitiedepartementet för EU-frågor, i Bryssel på Europeiska Ekonomiska och Sociala Kommittén, och på advokatfirma i Paris.

Företagarnas expert
Theresa Ryberg
Expert handel- och exportfrämjande.

Telefonnummer 08 50106606

E-post theresa.ryberg@foretagarna.se

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap