podcast news play företagaren I media förmån faq
Philip Thunborg. Foto: Oskar Omne
Philip Thunborg
Expert hållbarhet och infrastruktur. Projektledare Småföretagsbarometern
Telefonnummer: 0707 88 74 76

Philip Thunborg, expert hållbarhet och infrastruktur

Expert på hållbarhetsfrågor särskilt kopplat till klimat- och miljöpolitik samt transport och infrastruktur.

Aktuella frågor på mitt område

Politiken som förs ska ge företagare rätt förutsättningar att driva sina företag och samtidigt kunna effektivisera och ställa om sina verksamheter.

Förutom det politiska arbetet vill Företagarna bistå Sveriges företagare med verktyg och inspiration för att komma igång eller utveckla sitt hållbarhetsarbete. Därför har vi utvecklat Företagarnas Hållbarhetsportal som erbjuder hjälp, tips och verktyg för just detta ändamål.   

Bakgrund

Närmast kommit från kommunikationsarbete hos branschförbundet Sveriges Åkeriföretag. Innan dess studier vid Göteborgs Universitet vid institutionen för globala studier.

Tre frågor till Philip

Vilken fråga är absolut viktigast för våra medlemmar just nu?

För att småföretagen fortsatt ska kunna vara motorn i ekonomin och kunna skapa jobbtillfällen måste det bli enklare att driva företag och incitamenten att driva företag behöver öka. Generellt sett är därför minskad regelbörda, lägre beskattning och minskade kostnader att anställa viktiga frågor för våra medlemmar. Inom det område som jag främst arbetar med skulle jag vilja framhålla vikten av förutsägbarhet och långsiktighet i Sveriges omställningsarbete till ett mer hållbart och motståndskraftigt samhälle. Företagen vill bli mer hållbara men för många av landets småföretag är möjligheten att arbeta mer hållbart främst en fråga om resurser. Det är därför viktigt för företagen och våra medlemmar att Sveriges klimatpolitiska ramverk, åtgärder och framtida insatser är förankrade i småföretagens verklighet. Det ska vara enkelt att göra rätt och att bidra till ett mer hållbart samhälle.

 

Vad driver dig i ditt påverkansarbete?

Att man ska kunna driva företag i hela landet. Sverige är stort och förutsättningarna att driva företag varierar beroende på var i landet du befinner dig, vilket inte alltid tas i beaktande kring beslut som påverkar företagare i hela landet. Det finns därför en stor kraft i att arbeta med alla våra kunniga och engagerade medlemmar runt om i landet. Det uppskattar jag. Utöver det så måste det bli enklare för företagen att bidra till den omställning som sker i samhället. Det finns en enorm drivkraft bland Sveriges företag och de har lösningarna på många av våra gemensamma utmaningar. Ett sunt företagsklimat i Sverige leder till innovativa och drivkraftiga företag med stark internationell konkurrenskraft som kan vara i framkant när det kommer till hållbara lösningar och affärsidéer. För ökad kompetens och nya teknikskiften måste företagen uppskattas och tas tillvara på, annars sker utvecklingen någon annanstans och i värsta fall sker den långsammare än nödvändigt. Jag ser det därför som viktigt i mitt arbete att bidra till ett bättre svenskt företagsklimat i allmänhet, men också att stötta företagen i sitt utvecklingsarbete till att bli mer hållbara.    

 

Företagare du inspireras av och varför?

Jag inspireras av alla de företagare som vågar tänka nytt och vågar utmana sig själva. Det är också häftigt att se utvecklingen där företagare verkligen hittar lösningar och kan erbjuda företag och konsumenter att bli mer hållbara och gemensamt kunna ta ett större samhällsansvar.  

Mer från Philip Thunborg

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Gå med idag!

Här listar vi 49 anledningar till varför du ska gå med i Företagarna.