headphones newspaper video-player

Skolan

Entreprenörskap ingår sedan 2011 i grundskolans och gymnasieskolans läroplan.

Behovet av en närmare koppling mellan skola och arbetsliv är tydligt vid inträde på arbetsmarknaden i dag. Företagen har ett stort behov av att anställa men har svårt att hitta personer med rätt kompetens. 

Att entreprenörskap är en del av läroplanen är bra, men det krävs fortsatt arbete för att det på riktigt ska integreras i skolans verksamhet och elevernas vardag. För att de ska ske måste skolorna ta fram handlingsplaner för entreprenörskap och arbeta aktivt med detta. 

Elever behöver ha naturliga mötesplatser med arbetslivet. Prao möjliggör erfarenhetsutbyte mellan unga, företagare och de som är etablerade på arbetsmarknaden. Företagarna välkomnar därför beslutet om att riksdagens har återinfört obligatorisk prao.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Gå med idag!

Här listar vi 49 anledningar till varför du ska gå med i Företagarna.

Nätverk

Som medlem i Företagarna har du tillgång till Sveriges största nätverk för företagare.