För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på ikonen nere till höger.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Utbildning måste ta sikte på jobb

Publicerad 5 sep 2022
Den regering som tillträder i höst måste prioritera reformering av gymnasieskolan och vuxenutbildningen, skriver Företagarnas utbildningspolitiska expert Anna Jansson Libietis.
Anna Jansson Libietis, Företagarnas expert på utbildning och kompetensförsörjning.

Alldeles för många läser utbildningar som inte efterfrågas på arbetsmarknaden samtidigt som företagen skriker efter kompetens. Om företag ska kunna växa och fortsätta anställa är tillgången till lämplig arbetskraft en förutsättning. Småföretagen har var för sig begränsade behov av kompetens och kompetensutveckling, men samlat är behovet enormt. Det är med andra ord inte en dag för tidigt att dimensioneringen tar hänsyn till näringslivet behov.

Regeringen ger nu i uppdrag till Skolverket att utforma regionala planeringsunderlag som stöd för huvudmäns planering, dimensionering och erbjudande av utbildning i gymnasieskolan och kommunal vuxenutbildning.

Efterlängtat beslut

Riksdagen beslutade i våras om en proposition om förbättrad planering och dimensionering av gymnasie- och gymnasial vuxenutbildning. Antalet utbildningsplatser i gymnasieskolan och kommunal vuxenyrkesutbildning (yrkesvux) ska anpassas till yrkeskategorier och branscher där rekryteringsbehovet är stort. Beslutet var efterlängtat av hela näringslivet.

I Sverige har småföretagen svarat för 4 av 5 nya jobb sedan 1990. Fler personer arbetar där än i någon annan kategori av företag eller organisationer. En politik som syftar till högre sysselsättning, tillväxt och utbyggd välfärd måste därför inkludera och uppmuntra till jobbskapande i småföretag.

Involvera småföretagen

För att Skolverkets planeringsunderlag ska ge önskad effekt krävs fungerande metoder för att fånga upp såväl nuvarande som framtida behov hos de små företagen. Systemet måste vara tillräckligt flexibelt för att kunna möta lokala och specifika behov av olika program och inriktningar. Därför måste småföretagen involveras.

Den regering som tillträder i höst måste prioritera reformering av gymnasieskolan och vuxenutbildningen. Viktigt är att säkerställa att de huvudmän som levererar bäst kvalitet och relevans är de som får bedriva utbildning. Dessa bör ges goda förutsättningar för att kunna expandera, medan skolor som inte kommer till rätta med bristande kvalitet bör kunna stängas.

 

Taggar
Fler nyheter från Företagarna