headphones newspaper video-player

Plan- och bygglagen

Den svenska plan- och bygglagen (PBL) innehåller bestämmelser gällande planläggning av mark, vatten och byggande.

För att fler ska kunna bo och arbeta måste Sverige bygga fler bostäder. I dag är reglerna för att bygga nya bostäder och affärslokaler både komplicerade och innebär stora kostnader som i slutändan betalas av de som ska hyra och köpa fastigheterna.  

Företagarna anser att reglerna för nybyggnation måste förenklas. Vi ser därför positivt på de påbörjade ändringarna i PBL för att effektivisera byggandet i form av bland annat avgiftsreduktion när tidsfrist för bygglov, förhandsbesked och startbesked överskrids.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap
VÄLJ MEDLEMSKAP, ANGE POSTNUMMER OCH ANTAL ANSTÄLLDA OCH SE ÅRSKOSTNAD