podcast news play företagaren I media förmån faq

Konkurrens

Konkurrens uppstår när företag som är oberoende av varandra och som har samma verksamhet tävlar om kunderna.

Det är viktigt att ramvillkoren för företagande är lika oavsett organisationsform och bransch och oavsett om företagen har kollektivavtal eller inte. Det ska inte heller spela någon roll var i Sverige företaget verkar. 

Konkurrensneutral marknad 

Företagarna tycker det är viktigt att företagare ska kunna verka på en konkurrensneutral marknad. Många småföretag upplever problem med osund konkurrens från stat, kommuner och landsting som säljer varor och tjänster på öppna marknader. Denna offentliga affärsverksamhet hämmar lokal företagsamhet och ekonomisk tillväxt. 

Den 1 januari 2010 trädde nya konkurrensregler i kraft (”KOS-reglerna”). KOS-reglerna gör det möjligt att förbjuda offentlig näringsverksamhet som är konkurrensbegränsande och som inte är försvarbar från allmän synpunkt. Reglerna har dock inte fått genomslag i företagens vardag. Företagarna anser att offentlig sektor måste se över sin verksamhet i ljuset av KOS-reglerna. Företagarna är öppna för en dialog med offentlig sektor för att skapa en utveckling mot en sund och konkurrensneutral marknad.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Gå med idag!

Här listar vi 49 anledningar till varför du ska gå med i Företagarna.

Valet 2022

Allt för dig som är småföretagare och ska rösta i riksdagsvalet 2022.