headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag

GDPR

GDPR (General Data Protection Regulation) är den nya dataskyddsförordning som infördes i maj 2018 med syftet att EU:s medborgare ska få mer kontroll över sina personuppgifter. GDPR innebär även förändringar för dig som driver företag.

Driver du en verksamhet som samlar och lagrar personuppgifter måste du anpassa dig efter de nya reglerna som kallas för GDPR. För många företagare är de nya reglerna administrativt betungande, men den Europeiska kommissionen menar att förändringen kommer att bidra till ett större förtroende för dataskyddsreglerna, lägre kostnader och en bättre ekonomisk utveckling då samma regler kommer att gälla inom hela Europeiska Unionen (EU).  

GDPR innebär att all behandling av personuppgifter ska vara laglig, korrekt och ske på ett öppet sätt för den registrerade. Det innebär att ett företag måste ha samtycke eller intresseavvägning för sin behandling av personuppgifter.  Läs mer om de nya GDPR-reglernaDu kan även kontakta Företagarnas juridiska rådgivning vid GDPR-frågor.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap