För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Indexreglera kundavtal – en trygghet i inflationstider

Publicerad 1 nov 2023
Ett aktuellt tips från Företagarnas chefsjurist: i tider av hög inflation är det en god idé att koppla arvodet i längre uppdrag till ett index, så att det räknas upp när omvärldens priser stiger. Annars riskerar du att hamna i en klämd situation om du försöker förhandla upp priset i en tid när även dina kunder är ekonomiskt pressade.

Företagarnas chefsjurist Karin Berggren vet vilka dilemman som drabbar Sveriges företagare vid varje given tidpunkt. Det är nämligen till henne många frågor kommer när våra medlemmar hamnar i trångmål och söker stöd och expertis.

– Under det här året har frågorna om indexering av priser ökat betydligt. Efter många år av låg inflation är det många som inte har tänkt på att lägga in en klausul om kontinuerliga prishöjningar i avtalen. Och de som har den kanske ändå inte har brytt sig om att höja priserna, eftersom det har rört sig om så lite. Men nu vaknar många i frågan, säger Karin Berggren. 

Att ha långa avtal med kunder är en trygghet i oroliga tider, men det betyder också att den som missat att säkra sina villkor för alla eventualiteter vid tidpunkten när avtalet ingicks kan stöta på trubbel i ett senare skede. 

Att lägga in en indexklausul i avtalen som kopplar priserna till exempelvis SCB:s generella konsumentprisindex KPI eller ett branschindex och justera upp priset årligen, är ett sätt att slippa omförhandla och köpslå med kunderna för att hålla lönsamheten uppe. Det gör priserna förutsägbara för både leverantör och beställare.

– För dem som inte har indexerat sina avtal är alternativet att säga upp dem och omförhandla villkoren. Lyckas man inte med det får man se över sina egna kostnader: var behöver vi skära någonstans om vi inte kan ta ut ett högre pris? Och i de allra tristaste fallen återstår att säga upp personal på grund av arbetsbrist, säger Karin Berggren. 

Läs mer om vad juristerna säger om avtalsförhandling och indexering i tuffa tider här

 

Taggar
Fler nyheter från Företagarna