podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Samverkan – nyckelordet för företagsutveckling

Publicerad 5 sep 2022
Med 650 anställda är Hogia ett av Stenungsunds största bolag, och ändå inte. Hogia består nämligen av cirka trettio mindre bolag vilket är ett medvetet val för att säkerställa spetskompentens inom respektive område. – Vår affärsidé bygger på att hjälpa företag att utvecklas och på samverkan, säger Bert-Inge Hogsved, ägare och före detta vd.
Fotograf: Per Kårehed, Kårehed Photography

Hogia erbjuder allt från bokföringsprogram för småföretag till kompletta, branschspecifika IT-lösningar för till exempel kollektivtrafik, åkerier, byggföretag och revisionsbyråer. Allt började i Bert-Inges och hans hustru Åses källare 1980.
– Åse hade då startat en redovisningsbyrå och för att underlätta för henne köpte jag en dator och skapade ett redovisningsprogram. På den vägen är det. Idag får två miljoner svenskar lön från Hogias system.

Känslan som driv
Bert-Inge gick från en hög chefsposition på Borealis till att bli egenföretagare i liten skala.
– Det var själva känslan jag var ute efter. Att driva företag ger mig en frihetskänsla och ett handlingsutrymme med möjlighet att fatta egna beslut som jag inte hade som anställd. Att som företagare se sina anställda växa är en oerhörd stimulans och något jag är tacksam över.

Företagarna – en viktig länk
Ett år efter Hogias start valde Bert-Inge att gå med i Företagarna.
– Att starta och driva företag upplevde jag initialt som relativt ensamt. När jag sade upp mig från Borealis möttes jag inte av hejarop och stöttning från mina kollegor, tvärtom. Jag upplevde också ett ”hot” från kommunen som hade synpunkter på allt ifrån takhöjden på mitt kontor till skylten utanför. Genom att gå med i Företagarna fick jag tillgång till en part som kunde hjälpa mig med kunskap och fakta om regler och lagar. Företagarna är en verksamhet som verkligen stöttar småföretagare vilket är oerhört viktigt.

Ständig utveckling
Hogia som genom åren utvecklats till ett mycket framgångsrikt företag är ständigt i utveckling. Bert-Inge menar att han enbart ser utvecklingsmöjligheter.
– Den värld vi lever i snurrar fortare och fortare och vår småskalighet hjälper oss att vara snabba på bollen.
Småskaligheten i Hogias många bolag tvingar, på ett positivt sätt, fram ett entreprenörskap där möjligheter ses i alla situationer, menar Bert-Inge.
– Tekniken idag är så föränderlig och vi vill och kan hänga med. Ett område vi verkligen satsar på är lösningar för trafik och transport. Vi är framgångsrika inom området redan idag – sjuttio procent av den nordiska kollektivtrafiken använder våra system – och här finns en stabil tillväxt men också kontinuerliga förändringar. Lösningarna behöver idag vara allt mer integrerade då alla programvaror ska ”prata” med varandra.

Vilken företagarfråga önskar du att Företagarna Stenungsund & Tjörn drev lokalt?
Jag tycker att Stenungsund som kommun lyckats bra genom att växa och utvecklas i många avseenden. Dock finns områden de skulle kunna göra mer inom, som samverkan. För Hogia är samverkan ett hedersord – vi har till exempel ett stort och viktigt samarbete med Nösnäsgymnasiet då vi tycker samverkan mellan näringsliv och skola är en viktig fråga. Jag önskar att kommunverksamhet och näringsliv generellt hade mer samverkan. Jag upplever inte att det finns något aktivt intresse från kommunens sida att dra nytta av den kunskap och erfarenhet som faktiskt finns hos företagen i kommunen. De skulle aktivt kunna ställa frågor till näringslivet i samband med upphandlingar etc. Det hade kunnat spara pengar åt kommunen och skapat möjligheter för företagarna. Samverkan handlar om en inställning till motparten. Här skulle jag gärna se en förändring med hjälp av Företagarna.


Jessica Roos Rahmquist

Fler nyheter från Företagarna