podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Politiker i Alingsås utfrågade om företagsklimatet i kommunen

Publicerad 1 sep 2022
Igår bjöd Företagarna Alingsås in till en lyckad valdebatt på Stadshotellet med cirka 30 deltagare. Kvällen inleddes med fika och samtliga partier fanns på plats. Föreningens ordförande Birger Ericson välkomnade deltagarna och lämnade över till Mikael Erlandson, regionchef på Företagarna Västra Götaland.

Mikael ledde debatten och partierna representerades av Anna Hansson (MP), Annika Qarlsson (C), Zandra Pettersson (SD), Daniel Filipsson (M), Jerry Brattåsen (L), Lady France Mulumba (KD), Martin Lindberg (V) och Simon Waern (S).

En av kvällens huvudfrågor var hur politikerna vill förbättra företagsklimatet i kommunen. Politikerna var överens om att en viktig del är att utveckla förståelsen bland tjänstemännen i de olika förvaltningarna så att de är bättre i sin kontakt med företagare. Kristdemokraterna föreslog att man ska införa tjänstegarantier så att företagen kan få besked om till exempel bygglov inom en viss tid och Socialdemokraterna lyfte viken av att kommunens tjänstemän aktivt hjälper de sökande på vägen.

Politikerna diskuterade också kompetensförsörjningen och hur man ska arbeta redan från låga åldrar för att fler elever ska gå ur årskurs nio med godkända betyg. Miljöpartiet framförde att barngrupperna måste minska och att elevhälsan behöver stärkas, Moderaterna lyfte vikten av att fortsätta matcha sina program med det behov som finns i näringslivet och Vänsterpartiet argumenterade för att stärka vuxenutbildningen för att få fler i arbete.

Under kvällen fick vi ett par viktiga besked från politikerna: alla partier var överens om att kommunen ska sluta fakturera företagen i förväg och istället arbeta med att fakturera för faktiskt genomfört arbete i efterhand och samtliga var överens om att kommunen behöver jobba snabbare med att få fram mer byggbar mark för företagsetableringar.

Kvällen avslutades med att alla politiker fick 30 sekunder för att berätta varför man skulle rösta på just dem.

Taggar
Fler nyheter från Företagarna