podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Innerstadens viktigaste frågor i politisk debatt

Publicerad 9 jun 2022
Två debattpass mellan Göteborgs politiska ledare behandlade brännande frågor om: hur får vi en attraktiv stadskärna med lönsamma verksamheter och nöjda besökare? Vi spelade in debattens höjdpunkter för dig som inte kunde vara på plats.

Innerstadens dilemman och möjligheter fick politisk färg i debatten som Företagarna samarrangerat med Innerstaden Göteborg och andra partners. 

Lönsamhet vs långsiktighet – vilket parti står egentligen för vad? Det hettade till i debatten om hur vi får en attraktiv stadskärna i Göteborg. 

Hastigt tillkomna uteserveringar ger trivsel och samkväm åt soltörstande människor – men kanske också lättillgängligt krubb åt hungriga råttor. 

De ideologiska linjerna blir tydliga när vi kommer till frågorna: Hur bekostar vi kollektivtrafiken? Är den täta staden framtidens ideal eller ska vi behålla det vida rummet mellan husen? Vad är mest gångbart och hållbart? 

Skärpning från stadens egen sida efterlyste politikerna själva, då företagare i innerstaden känner sig motarbetade: men hur hittar vi ett nytt läge? 

Spännande, brännande: se debatten i de här filmklippen. 


Taggar
Fler nyheter från Företagarna