podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Göteborg långt över rikssnittet i årets småföretagarbarometer

Publicerad 15 jun 2022
Omsättning, sysselsättning, orderingång och lönsamhet: alla pilar pekar brant uppåt i årets mätning av småföretagarnas situation och framtidsutsikter. I Göteborg är resultaten ännu mera positiva än i landet och länet i övrigt, även om orosmolnen samlas i omvärlden.

I dag presenterar Företagarna tillsammans med Swedbank och Sparbankerna Sveriges största konjunkturundersökning inriktad speciellt på småföretag, Småföretagsbarometern. Den visar hur Sveriges småföretag uppfattar det ekonomiska läget och vad de förväntar sig under kommande 12 månader.

Årets resultat pekar på en tydlig återhämtning efter förra årets stora nedgång i spåren av pandemin. Ett uppdämt köp- och upplevelsebehov hos konsumenter gynnar nu företag som gått igenom en lång, tuff tid.

Göteborg långt över rikssnittet

Den totala konjunkturindikatorn som är en sammanslagning av omsättning, sysselsättning, orderingång och lönsamhet, har gått från -15 till 57 i landet som helhet, men ända upp till 70 i Göteborg. Det är den största ökningen sedan återhämtningen från den globala finanskrisen 2008-2009.

– Det är en glad nyhet och en lättnad att vi nu ser en positiv utveckling och att framtidstron bland de mindre företagen är stark. Nu är vi på banan igen efter ett antal svåra år, särskilt i Göteborg där företagarna ser en ännu större tillväxt än i övriga landet, och även tror att den fortsätter framöver. Men det är ju också så att vi företagare gärna vill se ljust på framtiden, säger Cathrine Dellborg, ordförande för Företagarna i Göteborg.

Småföretagen räknar med att alla parametrar kommer att stiga ytterligare under de kommande tolv månaderna. Det innebär att den samlade konjunkturindikatorn stiger till 88, vilket är en bra bit över det historiska snittet 76. Mest optimistiska är företag i branscher som ännu inte har återhämtat sig helt från pandemin, som hotell och restauranger.

Orosmoln vid horisonten

Men himlen är långt ifrån molnfri. Återhämtningen har präglats av återkommande leveransstörningar och en tilltagande brist på rå- och insatsvaror som i sin tur drivit fram galopperande kostnadsökningar. Den samlingen utmaningar kan påverka småföretagens utveckling under det kommande året.

Ett osäkert världsläge med stor politisk oförutsägbarhet kan också sätta käppar i hjulet, även om företagarnas uppfattar sitt främsta bryderi som något annat: svårigheterna att rekrytera arbetskraft med rätt kompetens.

Läs allt om resultaten i Göteborg, länet och landet här

För information:
Cathrine Dellborg - ordförande Företagarna Göteborg
0707-838074, cathrine@dellborg.se 

Taggar
Fler nyheter från Företagarna