podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

"Företagen gör något som kommunen inte klarar"

Miljöpartiets gruppledare Karin Pleijel gör en självklar koppling mellan trygghet och klimat när företagen ska bidra till stadens framtid. Hon vill också arbeta mer med Business Improvement Districts, som ger attraktiva lokala miljöer med trygga och lönsamma företag.
Publicerad 14 jan 2022
Cathrine Dellborg, Karin Pleijel, Jakob E Saternus

Företagarna Göteborgs samtal med Karin Pleijel löpte från upphandling, där hon anser att staden bör fokusera mer på att upphandla på kvalitet till ett rimligt lägstapris, till det för Miljöpartiet självklara samtalsämnet hållbarhet.

I en utvidgad syn på en trygg framtid, där människor agerar inom klimatets gränser, anser Karin Pleijel att näringslivet behöver involveras mer i stadens arbete för att utöka den cirkulära ekonomin. Det står inskrivet i Göteborgs stads miljö- och klimatprogram  och har givits som uppdrag åt Göteborgs Stads Leasing AB 
Men när vi berör trygghetsfrågan är det för miljöpartiet som för de flesta andra partierna, att kommunen behöver stå för en stabil bas att bygga tryggheten på.

Vilka är de tre viktigaste åtgärderna Göteborgs stad bör vidta för att öka tryggheten för företagare?
”Tryggheten för företagare och samhället hänger ju ihop och därför är det viktigt att vi i kommunen gör det vi ska i trygghetsfrågan. Bland annat är vår roll att ta hand om avhoppare från kriminella gäng så att de hamnar på rätt köl, även om vi inte ska inte agera polis.

Det andra som kommunen är väldigt bra på men måste vara ännu mycket bättre på, är skola, socialtjänst, fritidsaktiviteter: ett bra och tillitsfullt samhälle som vi bygger med kommunens muskler. En bra skolgång är en väldigt bra vaccination för att inte hamna i kriminalitet till exempel.

Det tredje är att vi har jobbat med BID, Business Improvement District i Gamlestaden. Vi jobbar på liknande sätt med näringsliv, det offentliga och boende i Gårdsten enligt Gårdstensbostäders modell, där man har jobbat väldigt aktivt för ett levande centrum som skapar trygghet i området. Det är en modell som jag gärna hade sett på fler ställen där vi har stora utmaningar med tryggheten.”

Vilken roll anser du att företagare har kopplat till trygghet i Göteborgs stad?
”Företagarna har en väldigt viktig roll i klimatomställningen men också som en medskapande och kreativ kraft i trygghetsfrågor. Inte minst nu när vi jobbar med demokrati 2.0, alltså vår nya demokrati- och medborgarservicenämnd som ska hitta sätt att jobba för trygga områden och involverade medborgare.
Där har företagarna en viktig plats och gör något som kommunen inte riktigt klarar av. Företagarna är mer snabbfotade och idéburna verksamheter och civilsamhället är lite mer relationsskapande. Man når ut till olika grupper. Därför är det så viktigt att vi jobbar tillsammans mellan kommunen företagarna, civilsamhället, polis och myndigheter för att komma åt kriminalitet.”

Taggar
Fler nyheter från Företagarna