headphones newspaper video-player

Stenungsund i en expansiv fas vilket ger positiva vindar för alla som verkar och bor där

I fredags välkomnade Företagarna Stenungsund-Tjörn till den digitala Frukostklubben. Denna gång deltog mer än 60 personer som fick höra om den expansiva utvecklingen i Stenungsund och även se planerade bostäder och områden för framtida projekt.
Publicerad 29 mar 2021

Programmet för frukostklubben modererades av Lars Grenhage, ordförande i Företagarna Stenungsund-Tjörn. Stenungsund är i en expansiv fas med en planerad hög exploatering av bland annat de centrala delarna där såväl bostäder, verksamheter och ett nytt resecentrum ska inrymmas. Stenungsunds befolkning förväntas öka som ett resultat av detta med fler boende, arbetande, besökare och turister.

 

Daniel Jerling, samhällsbyggnadschef Stenungsunds kommun visade hur den fysiska planeringen för Stenungsund ser ut samt översikt på detaljplanerna för regionen.




Vad händer i Stenungsundshems olika projekt?

Thomas Dahl, projektchef Stenungsundshem AB gick igenom de pågående byggprojekt som några var förstudie en del handlingsalternativ och även flera där produktion var i full gång. Thomas berättade att stort tryck på bostadssidan just nu där intressenter från närliggande orter toppas av Kungälv, Göteborg och Uddevalla. Stenungsund har ett attraktivt läge och goda kommunikationer vilket medför att många söker sig hit.

Mitt i programmet fick deltagarna egna mötesrum (breakoutrooms) där de med fyra andra personer fick möjlighet att diskutera fritt om det som kanske just de brottas med just nu. Detta är ett stående inslag för att lyfta nätverket lokalt och är även mycket uppskattat.

Ett annat stående inslag är ”Pitcha ditt företag” som denna gång hölls från Lars Lind, VD Adesso BioProducts AB och David Roskvist för Alla Barn & Co.

Kommunens sektorchef Marcus Starcke informerade om ytterligare åtgärder som skall underlätta och stimulera näringslivet i Stenungsund.
 

Nästa Frukostklubben är 21 maj - Fokus blir då besöksnäringen

Fler nyheter från Företagarna

Locket på om Las

Trots regeringens löfte om att utredningarna om ny arbetsmarknadspolitik skulle föra dialog har kontakten varit i det närmaste obefintlig.

Småföretagen ser ljusning

Antalet arbetstillfällen i de svenska småföretagen har minskat kraftigt under det senaste året, men nu ser de ljust på framtiden igen, visar en ny rapport.

Mer från hela Sverige


Coronakrisen


Krönikor