headphones newspaper video-player

Företagarna Strömstad och polisen vill samverka för att minska brott mot företagare

På fredagens Before Work var bland annat ”Brott mot företagare” tema. Det har varit en inbrottsvåg i centrala Strömstad och en ny rapport visar att företagare upplever ökad otrygghet och utsatthet.
Publicerad 4 maj 2021

Mötet inleddes av Företagarnas regionchef Mikael Erlandson, som presenterade Företagarnas färska rapport om brott mot företagare. Rapporten belyser att företagare upplever ökad otrygghet och utsatthet samt vilka konsekvenser det som kallas vardagsbrott får för både företagare och samhälle.

Företagarnas rapport visar tydligt att trenden går åt fel håll. Fler företag har drabbats av brott och allt färre anmäler inte brott till polisen för de anser det inte mödan värt.

-Vi läser ofta i tidningar kring skjutningar och gänguppgörelser vilket är avskyvärda brott och måste bekämpas kraftfullt. Men dessa extrema händelser är endast de mest synliga delarna av kriminaliteten. Medan vardagsbrotten, som exempelvis dieselstöld, bedrägeri, hot, inbrott och skadegörelse går de flesta i samhället helt obemärkt förbi, säger Mikael Erlandson.

Lokalpolis Sara Olsson är drivande i olika samverkansgrupper för att minska brotten. Hon välkomnade olika initiativ som grannsamverkan och vill öppna upp för än mer dialog. Hon och polisen ser nu över i vilka former som företagare och polisen kan samverka framöver. Hon poängterade också vikten av att anmäla alla brott. Det är viktigt för såväl statistik som för att kunna genomföra åtgärder.

Bertil Andersson, berättade om satsningen med grannsamverkan lokalt och hur appen CoYards kan vara ett stöd till ökad grannsamverkan och trygghet.

Företagarnas konkreta förslag till att bygga trygghet och
minska brott:

  • Brottsförebyggande åtgärder och säkerhet bör inkluderas i näringslivsplaner, näringslivsråd, kommunens hemsida etc.
  • Medborgarlöften med företagarfokus. Platssamverkan och BID - var möts Polisen och näringslivet?
  • Fysisk planering: belysning, kameror. Broken Windows-teorin
  • Fler synliga poliser på gator och torg helt avgörande. I väntan på det anställer allt fler kommuner egna ordningsvakter.

    "Vi måste hjälpas åt med att bli bättre på att anmäla brott. Anmäls inte brottet så har det statistiskt sett inte inträffat. Så min uppmaning till alla brottsutsatta är att anmäla även om det kan uppfattas i nuläget som att det inte händer så mycket, menar Mikael Erlandson."

Övriga ämnen i agendan och som lyftes av deltagare:

Anja Sonerud projektledare näringslivsomställning – Utveckling i Strömstad berättade om de olika satsningar och stöd som finns för företagare och privatpersoner.

Pernille Silfverberg berättade om sitt initiativ Bohusfestivalen som förhoppningsvis kan ha premiär första veckan i september.

Ingela Skärström berättade om den nya lokal YH-utbildningen Kock med inriktning marina och lokala råvaror som börjar i höst.

Taggar
Fler nyheter från Företagarna

Locket på om Las

Trots regeringens löfte om att utredningarna om ny arbetsmarknadspolitik skulle föra dialog har kontakten varit i det närmaste obefintlig.

Småföretagen ser ljusning

Antalet arbetstillfällen i de svenska småföretagen har minskat kraftigt under det senaste året, men nu ser de ljust på framtiden igen, visar en ny rapport.

Mer från hela Sverige


Coronakrisen


Krönikor