För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter
Tidningen företagaren

Gemensam satsning ska få politikerna att lyssna

Publicerad 21 feb 2024
Företagarna arbetar tillsammans med flera andra organisationer för att uppmärksamma politiker, regering och myndigheter om hur svinpest-restriktionerna drabbar både företagare och kommuner.
Foto: Ulrika Lundholm.

Utbrottet av svinpest i Bergslagen och de efterföljande restriktionerna är ett hårt slag mot många småföretagare i området. Företagarna jobbar nu tillsammans med flera andra organisationer för att hjälpa dem som har drabbats.

Det är breda grupper av företagare som drabbas ekonomiskt av restriktionerna – allt från jordbrukare och skogsägare till turistföretagare och lanthandlare. Joakim Holmertz på Företagarna Västmanland följer utbrottet av svinpest och han möter många som har drabbats:

− Jag träffar många företagare som vittnar om konsekvenserna av myndigheternas agerande. Det är inte restriktionerna i sig som är problemet, utan snarare att staten har ryckt undan företagens näringsfrihet, precis som Erik beskriver i Företagarens reportage.

Erik är utan inkomst sedan skogen spärrades av

Det handlar inte om stöd eller bidrag, utan att drabbade företagare måste få ersättning när staten har tagit ifrån dem möjligheten att försörja sig, säger Joakim Holmertz.

Bättre beredskap 

Thomas Byström var när denna intervju gjordes regionchef för Företagarna i Västmanland, och han pekar på vikten av att samhället står bättre rustade vid nästa utbrott.

− Det vi ser i Bergslagen är inte en isolerad händelse, det kommer att hända igen någon annanstans i Sverige. Då krävs det att regering och myndigheter står bättre rustat än vad de gjorde vid utbrottet i Bergslagen, säger han.

Företagarna arbetar tillsammans med flera andra organisationer – bland annat Visita och Svenskt Näringsliv – för att uppmärksamma politiker, regering och myndigheter om hur restriktionerna drabbar både företagare och kommuner.

− Jag upplever det som mycket positivt när flera organisationer kan driva en fråga tillsammans, det blir en ännu starkare röst som kan bidra till att skapa så bra förutsättningar som möjligt för att driva företag, säger Thomas Byström.

Fler nyheter från Företagarna