podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Småföretagsbarometern: Västmanlands småföretag ser ljusning - men halkar efter riket

Publicerad 5 jul 2022
Enligt årets Småföretagsbarometer har konjunkturläget förbättrats kraftigt för Västmanlands småföretag. Länets återhämtning är dock svagare än rikets och tillväxthinder sätter käppar i hjulen för småföretagens expansionsplaner.

Varje år genomför Företagarna tillsammans med Swedbank och Sparbankerna Småföretagsbarometern, Sveriges äldsta och största konjunkturundersökning med fokus på de små företagen. På ett seminarium i Almedalen under tisdagen presenterades Småföretagsbarometern för Västmanland.

Efter ett par tuffa år präglade av pandemi och restriktioner visar årets Småföretagsbarometer på en ljusning för länets företag - nettotalet för den sammanvägda konjunkturen har det senaste året ökat från -8 till 33. Återhämtningen i Västmanland är dock svagare än i riket och Västmanland riskerar att halka efter i den ekonomiska utvecklingen.

Småföretagsbarometern 2022_Västmanland_sammanvägning.png

Sysselsättningen i länets företag har ökat till ett nettotal på 6, en ökning från -3 föregående år. Sysselsättningsutvecklingen i Västmanland ligger i stort i linje med den i riket.

Småföretagsbarometern 2022_Västmanland_sysselsättning.png

Både omsättningen och orderingången har ökat bland Västmanlands småföretagare, men ökningen är signifikant mindre än i riket. Omsättningsutvecklingen når i år ett nettotal på 15, en ökning från -2 föregående år, medan orderutvecklingen efter fyra år av avmattning ökar från -3 förra året till 15 i år..

Småföretagsbarometern 2022_Västmanland_omsättning.png

Småföretagsbarometern 2022_Västmanland_orderingång.png

Det främsta tillväxthindret för småföretagen i Västmanlands är brist på lämplig arbetskraft. Nästan varannat mindre företag i regionen uppger att kompetensbrist hämmar deras möjlighet att växa och utvecklas. Även skatter, politisk oförutsägbarhet och svårigheter med finansiering är tillväxthinder för många företag.

Småföretagsbarometern 2022_Västmanland_tillväxthinder.png

Fler nyheter från Företagarna