För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Lycksele Näringsliv hösten 2023 Vårt Näringslivsmagasin!

Publicerad 30 aug 2023
LYCKSELE NÄRINGSLIV ges ut av Företagarna i Lycksele. Föreningen har som målsättning att göra Lycksele till en attraktiv ort att bo och verka i. Magasinets syfte är att marknadsföra näringslivet i Lycksele och spegla Lycksele kommun, både för privatpersoner och företagare. Genom vår tidning har vi hittat ett bra sätt att marknadsföra, informera och beskriva näringslivet i Lycksele. Den positiva responsen har inte låtit vänta på sig! Informationsflödet i samhället är idag stort och därför är det extra roligt att vår tidning blir så otroligt väl emottagen.

Nu startar arbetet med nummer 2, 2023 som ska vara klar i maj. Vår ambition är att ge kärnfull och relevant information som är till nytta för alla.

Vi lyfter fram positiva företagsnyheter, entreprenörsanda, utbildningsmöjligheter, möjligheten till bra
boende och närheten till rekreation och fritid. Med en hög redaktionell kvalité ska LYCKSELE NÄRINGSLIV vara ett forum där du och ditt företag på ett kostnadseffektivt sätt når alla företag och hushåll i kommunen.

Du har möjlighet att medverka i magasinet med antingen en traditionell annons eller med en redaktionell annons. I en redaktionell annons får du utrymme att berätta lite mer om företagets verksamhet i text och bild. Vill du ha hjälp med innehållet kommer vår medarbetare Monica Wiksten Gideonsson eller Valter Gustafsson kontakta dig och hjälpa till med utformning och text. Det är vår förhoppning att magasinet ska informera och inspirera både företag och privatpersoner om Lyckseles näringsliv.

DISTRIBUTION Lycksele näringsliv trycks i ca 8.000 exemplar och delas ut i november.
Magasinet skickas till alla hushåll och företag i Lycksele kommun. Den kommer dessutom att finnas utlagd på strategiska ställen såsom butiker, besöksmål och Lycksele lasarett. Dessutom kommer tidningen nyttjas i andra sammanhang där näringslivet i Lycksele ska marknadsföras mot exempelvis inflyttare eller nya företagare.

Här hittar du Annonsinformation: Lycksele_Näringsliv_2023_2.pdf

Välkommen att boka nu!

David Cassini Bäckström
Företagarna Lycksele

Taggar
Fler nyheter från Företagarna