podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Tillsammans för ett starkare näringsliv

Publicerad 18 feb 2022
Företagarna Skellefteå och Skellefteå Företagarna slog under hösten 2020 ihop sina påsar och föreningarna är nu verksamma under en och samma näringslivsorganisation, Företagarna Skellefteå. Hur har det gått? Vi har träffat ordförande Magnus Stenberg för en intervju.  

 

Hej Magnus! Vilka fördelar ser du med att det finns en samlad näringslivsorganisation i Skellefteå?

-Jag tror det är lättare för politiker och tjänstemän att träffa oss nu. Tidigare har det varit trögt och det har funnits en ”rättvise” faktor – om den ena träffar ska de andra…. Sedan tror jag det spelar stor roll för befintliga och nya medlemmar. Vi ska inte konkurrera med varandra, då är det bättre att vi i stället hjälps åt att arbeta mot gemensamma mål.

10-minuters stad

Magnus .jpg

Vad är det bästa med att driva företag i Skellefteå?

-Skellefteå är en trygg ”10-minuters” stad det är nästan 10 minuter till allt. Staden präglas av näringsliv och är en riktigt entreprenörsstad vilket är mycket positivt. Många är engagerade i föreningslivet och det skapar en stark vi-känsla. Jag tror det är positivt för många företagare att sammanhållningen i kommunen är stark. Vi kanske tycks vara lite försiktiga men tvekar aldrig att hjälpa varandra om man bara vågar fråga. 

Vad tror ni kommer vara den största utmaningen för företagare i Skellefteå kommande år?

-Kompetensförsörjningen är den i särklass största frågan nu och framåt. Den är ständigt närvarande i alla samtal företagare emellan.

Möten mellan tjänstemän/politiker och företagare

Vad händer Företagarna Skellefteå under våren?

-Vi träffar gruppledarna för samtliga partierna i kommunfullmäktige två till fyra gånger per år. En gång i månaden anordnar vi möten mellan företagare och våra kommunalråd, kommunchef och näringslivschef. Det gör vi för att skapa förståelse för varandras verksamheter och det bidrar till ett bättre näringslivsklimat.

Vilken valfråga kommer vara den viktigaste i Skellefteå?

- Hur vi ska tackla kompetensbristen eller kanske bättre, kompetensförsörjningen. Det kommer vara den enskilt viktigaste frågan. De små företagen i Skellefteås behov måste prioriteras i lika stor omfattning som de stora företagen.

För företagarens bästa

Varför ska jag gå med i Företagarna Skellefteå?

-Vi är den viktigaste, största och närmsta intresseorganisationen för företagare i alla brancher

-Vi finns lokalt men har muskler lokalt, regionalt och nationellt. När vi knackar på dörren på kommunhuset, länsresidenset och Rosenbad då öppnas dörrarna. Vi får komma in och politiker lyssnar till oss– vi påverkar på riktigt. Vi träffar beslutande politiker och tjänstepersoner regelbundet för att förbättra villkoren att starta, äga och driva företag i Skellefteå.

-Dessutom erbjuder vi in företagare till regelbundna nätverksträffar och har dessutom en fantastisk uppsjö av medlemsförmåner.

Gå med i Företagarna Skellefteå du med! Pris 3950:-/ år. Läs mer om medlemskapet, förmånerna och vårt nätverk här!

Här hittar du kontaktuppgifter till styrelsen  Företagarna Skellefteå 

Fler nyheter från Företagarna