headphones newspaper video-player

Utbildningsinsats för företagare i Västerbotten

Varje år gör vi en undersökning bland små- och medelstora företag om hur de ser på nuläget, omvärlden och vilka hinder de ser för tillväxt. Med utgångspunkt i denna undersökning har vi skapat ett utbildningsprogram för företagare.
Publicerad 22 apr 2020

Vi riktar oss mot dem som redan har anställda eller som har planer att anställa någon i framtiden. Vi vill primärt rikta oss mot unga företagare,  men bjuder in alla företagare. Att vi vill rikta oss primärt mot unga företagare hänger ihop med att de har mindre erfarenhet och ofta är i större behov av stöd. Vi vet också via undersökningar att de ofta känner sig ensamma då det är relativt ovanligt med unga företagare.

Vi har sex teman för utbildningsinsatserna, dessa kan dock komma att justeras utifrån de behov som framkommer i dialog med deltagarna. De ämnen vi i nuläget planerar för är följande:

1. Kompetensförsörjning
Under flera år har detta varit den största utmaningen för våra företagare, hur de ska få tag på rätt kompetens. Det finns arbetslösa idag men samtidigt har många företag en stor brist på kompetent personal. Vi vill utbilda våra deltagare i vilka olika möjligheter det finns till att hitta rätt personal, och vi vill också utveckla dem att tänka i andra banor för att på så sätt hitta rätt kompetens.

2. HR
Ämnet hänger ihop med kompetensförsörjning men i den här utbildningsdelen ligger fokus på hur man behåller kompetent personal och hur man kan skapa en kultur i företaget som gör att de anställda stannar längre. Vi går också in på regler och lagar inom området.

3. Styrelsearbete
Undersökningar från StyrelseAkademien visar att företag som tar extern hjälp med en styrelse eller styrgrupp lyckas bättre än de som inte gör det. Denna del handlar om möjligheten att ta in extern hjälp och hur företagarna själva kan bedriva ett professionellt styrelsearbete samt vad de i så fall bör tänka på.

4. Finansiering
En del företagare upplever att bristen på kapital hindrar deras tillväxt. I den här delen går vi igenom de olika alternativ som finns och beskriver olika aktörer som kan vara aktuella.

5. Sälj 
Säljet, som är en förutsättning för att lyckas med sitt företag,  är en utmaning för många företagare. I den här delen utbildar vi deltagarna i sälj och går också konkret igenom hur deras säljprocess ser ut och på vilka sätt den kan utvecklas.

6. Ledarskap 
Ett gott ledarskap är en förutsättning för företagare att lyckas med sin tillväxt. I den här delen utbildar vi deltagarna i ledarskap och hur de kan utveckla sitt eget ledarskap och självledarskap.

Mål

Syftet med projektet är att utveckla deltagarna och deras företag så att de kan öka sin tillväxt och skapa fler jobb på orten. Vi har statistik som visar att i Sverige skapas fyra av fem jobb av små- och medelstora företag och vi vill att det här projektet leder till att det skapas minst fem nya jobb i de deltagande företagarnas företag inom ett år efter projektets slut. Vi vill också att deltagarna ska känna att utbildningarna har utvecklat dem som företagare och detta kommer vi att mäta genom en enkät före och efter varje utbildningstillfälle.

Företagarnas vision är vi vill få varje företagare att nå sin fulla potential och det är också syftet med detta projekt.

Upplägg

Pga rådande omständigheter med covid-19 kommer stora delar av utbildningen ske digitalt. Du kan alltså delta via din dator där det passar dig. Möjlighet finns även att delta i mindre grupper på de orter där man anmält sig. Förhoppningen är att vi under resans gång ska ha en gemensam träff med samtliga deltagare. Målet är att ha minst 15 deltagare vid varje tillfälle, och man kan välja att delta på en, flera eller samtliga delar i programmet. 

Eftersom situationen är lite speciell i dagsläget med restriktioner och annat kring covid-19 kommer det att finnas möjlighet att ändra något tema om det finns önskemål från gruppen av deltagare.   

Beräknad utbildningsstart är vecka 20 och varje träff kommer att vara ca tre timmar. Datum för utbildningarna kommer inom kort.

Kostnad för deltagande är 500 kr/ggr eller 2500 kr för alla träffar.  Lunch ingår i avgiften. 

Vill du delta?

Anmäl ditt intresse snarast till projektledare Peder Johansson på peder.johansson@foretagarna.se alt. 070-551 17 91. Ange dina kontaktuppgifter, vilket företag du driver samt vilken/vilka utbildningsdelar du är intresserad av att delta på. 

loggor_utbildning.jpg

Fler nyheter från Företagarna

Äntligen goda nyheter

På torsdagsmorgonen gästade Företagarnas vd Günther Mårder TV 4:s Nyhetsmorgon för att prata om årets Småföretagsbarometer.

Unik inblick i kommunernas inköp

Företagarna presenterar nu omfattande data över kommunala inköp som gör det möjligt att se i vilken omfattning kommunala inköp görs från lokala företag samt småföretag.

”Strandskyddet är skevt”

Obalanserna i strandskyddet borde rättas till så att regelverket inte hindrar utveckling, menar ägaren av strandkrogen SuderSannas på Fårö.

Stoppa nedmonteringen av posttjänsterna

För att kunna bedriva företag i hela landet krävs fungerande infrastruktur i form av bl a postservice. Nermonteringen försvårar för företagande, visar Företagarnas nya rapport.

Mer från hela Sverige


Coronakrisen


Krönikor