headphones newspaper video-player
Skatteintäkter i Dorotea kommun

Välfärdsskaparna i Dorotea kommun

26 mar 2019
Idag släpper vi rapporten Välfärdsskaparna där vi undersökt hur viktiga småföretagen är för kommunernas skatteintäkter och välfärden. Småföretagen bidrar med 39 miljoner kronor till Dorotea kommun.

Sedan 1990 har det skapats 85 jobb i småföretagen i Dorotea. Nästan alla företag vill växa och därmed skapa fler jobbtillfällen. Jobben som skapas i de privata företagen genererar inte bara inkomster till de anställda utan också skatteintäkter till vår gemensamma välfärd.

Kommunen använder skatteintäkterna för att bygga och underhålla gator, vägar, parkering och parker, till idrotts- och fritidsanläggningar, till skolor, bibliotek, räddningstjänsten, till ekonomiskt bistånd, till miljöinsatser m.m.

Företagarna tillsammans med alla anställda i småföretagen står för 34 procent av kommunens skatteintäkter vilket motsvarar 39 miljoner kronor.

Dorotea per sektor.JPG

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap