headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag

Julhälsning från Företagarna Norsjö

20 dec 2018
Ett gott företagsklimat kan bara uppstå och finnas genom lokalt engagemang och lokala initiativ. Hur det lokala företagsklimatet utvecklas avgörs av företagaren och hans/hennes medarbetare, offentligt anställda, medborgare, politiker, föreningsliv och media.

Därför är det viktigt att vi gemensamt och kraftfullt agerar för att Norsjö ska fortsätta vara en plats att räkna med vad gäller tillväxt, livsmiljö, turism samt ett sunt och ett gott näringslivsklimat. 

Norsjo.jpg

Vi arbetar oförtrutet vidare på att skapa bättre förutsättningar för att starta, driva, utveckla och äga företag. 

Ny styrelse

Efter ett år där föreningen har gått lite på halvfart eftersom gamla styrelsen tackade för sig så pågår arbetet för fullt att öka farten och i oktober tillsattes en interimstyrelse bestående av

Christin Enkvist, Jump-in
 072-2011858 ,info@jumpingym.se
Ricke Johansson, Foto & Reklam i Norr 
070-6019112, info@ricke.nu
Sören Bergström, Sören Bergströms Åkeri 
070-6496781, bergstrom.soren53@gmail.com

Vill du vara med i arbetet att agera för en fortsatt positiv utveckling i Norsjö? 
Vi behöver fler personer till en komplett styrelse, du kanske är just denna person? Är du intresserad? Kontakta någon i interimstyrelsen snarast. 

Samverkan för tillväxt
Företagarna Västerbotten har en insats som går under benämningen Samverkan för tillväxt och omfattar Norsjö, Malå och Skellefteå. Vi ordnar föreläsningar, studiebesök, hjälper till att hitta former för samverkan t.ex vid upphandlingar, initiera utbildningar inom efterfrågade behov , använda distansöverbryggande teknik vid möten, mm. Hör gärna av er till: peder.johansson@foretagarna.se om ni har några tankar eller särskilda behov.

Efter nyår kommer du att få en inbjudan till en träff där du får mer information om Företagarnas verksamhet, och även få träffa några av våra samarbetspartners som erbjuder medlemsförmåner. 

Vi i interimstyrelsen vill tillönska alla företagare i Norsjö en riktigt 
God Jul och ett Gott nytt år!

Christin Enkvist
Ricke Johansson
Sören Bergström
 

 

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap