headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag

Enig kommunstyrelse i Säffle har antagit ett antal åtgärder pga corona

25 mar 2020
Åtgärderna är framtagna enligt förslag från Svenskt Näringsliv och andra branschorganisationer, och i enlighet med SKR:s riktlinjer.

 

Företagare kan nu bland annat få anstånd, utan dröjsmålsränta eller andra avgifter, på fakturor från Säffle kommun och våra kommunala bolag. Kommunen har också beslutat att stadens uteserveringar får öppna tidigare.

Läs fler åtgärder på saffle.se/naringsliv_corona

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap