headphones newspaper video-player

Coronaläget bland våra företagare

I samarbete med Höganäs Kommuns Näringslivsavdelning har Företagarna i Höganäs genomfört en enkel snabbenkät på ett utvalt antal medlemmar.
Publicerad 26 jan 2021

Urvalet gjordes för att täcka in så många branscher som möjligt. Enkäten genomfördes under vecka 50 genom korta telefonintervjuer kring 7 frågor. Resultatet presenterades i kort på Stadshuslunchen den 11 december.

Branscher

Av våra 135 medlemmar valde vi ut 35, varav 26 (80 %) svarat/gått att få tag på, vilket motsvarar 20 % av medlemmarna, i följande branscher:

  • Byggverksamhet
  • Detaljhandel
  • Entreprenadverksamhet
  • Hotell/restaurang
  • Konsultverksamhet
  • Livsmedel
  • Partihandel
  • Personliga tjänster (skönhetsvård, massage)
  • Tillverkning
  • Åkeri & Transport

Frågor och summering av svar

1. Hur har din verksamhet påverkats av pandemin?

Positivt

Inte alls

Svagt negativt

Starkt negativt

40%

20%

20%

20%

 

2. Ungefär hur mycket påverkas din omsättning för 2020?

Hela skalan från starkt minus (- 60-70%) till starkt plus (+ 200%). ”Typiskt” har man tappat 20 – 30% alternativt ökat 20 – 30 %.

3. Har du vidtagit några åtgärder för att hantera krisen? Om ja, vilka?

I princip alla har vidtagit olika hygienåtgärder enligt FHM:s riktlinjer. Några har justerat öppettider. Några har dragit ned på personal, korttidspermitterat. Där det går jobbar de som kan hemifrån. Fysiska möten har ersatts av telefon och onlinemöten. En företagare har lagt ned verksamheten och bytt bransch.

4. Har du haft nån nytta av statens krisåtgärder? Hur?

Alla har utnyttjat den sänkta arbetsgivaravgiften i Q2. Några få av de med kraftig negativ påverkan har utnyttjat permitteringsstödet, men anser det krångligt och ta för lång tid och därför slutat. De flesta har inte behövt stöd.

5. Har du haft nån nytta av Höganäs kommuns krisåtgärder? Hur?

Det finns en positiv syn på hur kommunen försökt stötta. Huvudsakligen genom snabb handläggningstid i olika frågor och Euronäs. De flesta har inte behövt stöd.

6. Finns det någonting du idag gör annorlunda pga. pandemin som du kommer att fortsätta med när den väl är över?

Vissa hygienåtgärder, tightare personalplanering, mindre resande och mera onlinemöten. Några ser möjligheter till mer delegering till vissa roller.

7. Hur ser du på framtiden? I första hand 1:a halvåret 2021.

De flesta har en positiv syn på 1: a halvåret 2021 (framför allt de som har fått ett uppsving), några säger att ”det kan bara bli bättre”.

Slutsats

Pandemin har drabbat olika i olika branscher. Den har slagit till hårt negativt i framförallt Hotell o Restaurangbranschen och i vissa fall i Tillverkningsindustrin (där man är underleverantör i branscher som drabbats). Övervägande har de intervjuade haft en tydlig ökning i omsättning, ibland väldigt hög, ofta med hjälp av t.ex. internetförsäljning. Även den höga besöksnivån i somras har bidragit. De som drabbats negativt har i sin tur drabbats relativt kraftigt.

Enligt Företagarna Riks har ca hälften av medlemmarna haft minskad omsättning och en tredjedel har fått ekonomiska svårigheter.

Taggar
Fler nyheter från Företagarna

Kan elen ta slut?

Handlar höga elpriser och dålig elförsörjning om att det är brist på el? Företagarnas expert reder ut.

Mer från hela Sverige


Coronakrisen


Krönikor