headphones newspaper video-player

Dags att nominera!

Nu kan du nominera din favoritföretagare till utnämningen av Årets Företagare, Årets Unga Företagare och Årets Köpman i Olofström 2020! Nominera via formulär som du hittar här vid sidan om, senast den 28 februari 2021.
Publicerad 14 jan 2021

Årets Företagare delas ut till en företagare som utfört en prestation i sin kommun och som genom sitt sätt att vara fungerar som en förebild för andra företagare. Alla branscher kan premieras samt företagande inom olika tjänstesektorer.

Årets Unga Företagare är vårt prestigefyllda pris för unga entreprenörer. Företagarna Olofström prisar en ung företagare som uppnått något extra med sitt företagande. För att delta måste företagaren vara under 35 år och driva minst ett företag.

Årets köpman delas ut av Företagarna i Olofström till en extra framstående företagare inom detaljhandeln.

Årets Företagare och Årets Unga Företagare delas ut på lokal nivå där vinnaren går vidare till regional tävling. Den regionala vinnaren får sen representera Blekinge på nationell nivå.

Årets Köpman är en lokal tävling.

Företagaren ska:

Äga & Driva
Inneha ett betydande ägande av företaget. Man ska ha majoritetsägande. Det går bra med finansiärer om ägaren är näst största ägare. Eftersom utmärkelsen går till företagaren är det viktigt att hen är verksam i företaget. Det innebär att man ska ha företaget som sin huvudsakliga sysselsättning. Viktigt eftersom det är företagaren som är i fokus och därmed dennes inflytande och påverkan som ska belönas.

Ledare & Förebild
Genom gott ledarskap vara en god förebild och ambassadör för företagare.
Exempel på det är att företagaren tar samhällsansvar och/eller deltar i lokalsamhället och/eller har påverkat politiken till godo för andra/ företagare i regionen och/eller uppmuntrar mångfald.

Kreativitet & Innovation
Visa prov på att vara extra kreativ och företagsam på ett sätt som bör premieras.
Exempel på det är att hen gjort något nytt inom sin bransch, utvecklat en befintlig produkt och/eller banat väg för nya sätt med sitt företagande.

Lönsamhet & Tillväxt
Ha uthålligt god lönsamhet. Med god lönsamhet avses att den är långsiktigt stabil eller att man har återinvesterat i företaget för fortsatt tillväxt. Företagets marginal ska jämföras med andra i samma bransch, inte med alla andra branscher.

Formella krav
Inte ha några betalningsanmärkningar i närtid. Betalningsanmärkningen ska ställas i relation till verksamheten. Företagaren får inte nyligen vara dömd i domstol.

Kriterierna är gemensamma för lokal-, regional- och riksnivå.

https://www.blt.se/olofstrom/foretagare-tog-priset-pa-torget/

Årets Företagare 2019 blev Anders Rudolfsson Entreprenad Byggprojekt AB

Årets Köpman 2019 Råsa Blommor AB

//Styrelsen Företagarna Olofström

Taggar
Fler nyheter från Företagarna

Ungt företagande i fokus

Att redan som ung få hjälp att förverkliga en idé i företagsform kan vara startskottet på en framtida karriär som företagare.

Locket på om Las

Trots regeringens löfte om att utredningarna om ny arbetsmarknadspolitik skulle föra dialog har kontakten varit i det närmaste obefintlig.

Småföretagen ser ljusning

Antalet arbetstillfällen i de svenska småföretagen har minskat kraftigt under det senaste året, men nu ser de ljust på framtiden igen, visar en ny rapport.

Mer från hela Sverige


Coronakrisen


Krönikor