headphones newspaper video-player

Nedlagt Bromma vingklipper företagandet i Blekinge

Onsdagen den 21 april meddelade regeringen att de vill stänga Bromma flygplats så snart som möjligt. Företagarna Blekinge har idag skrivit insändare i BLT.
Publicerad 28 apr 2021

Företagarna i alla Blekinges kommuner anser att detta vore ett drastiskt och inte minst ogenomtänkt beslut som skulle innebära ett hårt slag mot det lokala näringslivet.

Bromma flygplats är i dag en viktig knutpunkt som binder samman vårt avlånga land. Företagen i Blekinge är i hög grad beroende av den viktiga länken mellan Blekinge och resten av landet som Bromma utgör.

Sverige är till ytan EU:s tredje största land och inget annat land i unionen har lika långt mellan landsändarna som vi har. Bromma flygplats fungerar som nav för företag i hela landet. Flygplatsens centrala placering är en viktig förutsättning för näringslivsutveckling utanför storstäderna och vice versa.

quote Under presskonferensen hänvisade regeringen till att flygtrafiken ska styras om från Bromma till Arlanda. Men det är ytterst oklart om och när den kan ske. -Företagarna Blekinge

Ett argument från regeringen för att avveckla Bromma flygplats är att resandet minskat samtidigt som debatten om flygets negativa miljöpåverkan debatterats allt livligare. Självklart är det viktigt att ta hänsyn till klimatpåverkan, men att använda det minskade resandet under pandemin som en av anledningarna är inte tillräckligt ur ett företagsperspektiv.

Sverige har en på många håll eftersatt infrastruktur, inte minst vad gäller järnvägsnätet, som leder till längre res- och transporttider och förseningar. Det gör det svårt för andra färdmedel att konkurrera med flyget. Åtminstone om utgångspunkten är att transporter ska kunna ske på ett snabbt och enkelt sätt oavsett var i landet man utgår från.

Under presskonferensen hänvisade regeringen till att flygtrafiken ska styras om från Bromma till Arlanda. Men det är ytterst oklart om och när den kan ske. Inte minst behöver regeringspartierna - Socialdemokraterna och Miljöpartiet - vara överens om vad en ökad kapacitet på Arlanda faktiskt innebär.

Här i Blekinge påtalar stora som små företag att det är svårt att växa och säkerställa verksamheten på grund av problemet med kompetensförsörjning. Vi måste kunna göra vår region attraktiv att bo och verka i och då krävs det att man skall kunna utnyttja snabba transporter och infrastruktur.

Direktlinjen till Bromma är affärskritisk för många företag i hela Blekinge. Regeringens nedläggningsbeslut skapar därför stor oro och osäkerhet inför framtiden.

Att lägga ner Bromma flygplats utan att först garantera en utbyggd kapacitet på Arlanda skulle innebära ett hårt slag mot svenska företags konkurrenskraft och regional utveckling. Om regeringen tänker gå vidare med det här beskedet måste omfattande investeringar i Arlanda ske snabbt och i diskussion med näringslivet både lokalt och regionalt.

Annika Grünfeld, ordförande Företagarna Ronneby

David Altefur, ordförande Företagarna Karlskrona

Lasse Nilsson, ordförande Företagarna Karlshamn

Patrik Johansson, ordförande Företagarna Sölvesborg

Staffan Berggren, ordörande Företagarna Olofström

Taggar
Fler nyheter från Företagarna

Mindre bonus och mera malus

Lägre klimatbonus för laddhybrider och ett pristak för elbilar som kan få bonus är två av nyheterna när regeringen föreslår skärpta styrmedel av fordon.

Företagarnyheter från hela Sverige


Lyssna på Företagarpodden


Krönikor från våra politiska experter