headphones newspaper video-player

Nominerar Årets Företagare & Årets Anställd i Sjöbo

Det är enkelt. Skicka oss din nominering via formuläret. Ju tydligare information och utförlig nominering, desto bättre underlag och därmed större chans för din kandidat att vinna priset som Årets Företagare & Årets Anställd i Sjöbo.

Årets Företagare delas ut till en företagare som utfört en prestation i sin kommun och som genom sitt sätt att vara fungerar som en förebild för andra företagare. Alla branscher kan premieras samt företagande inom olika tjänstesektorer. 

Årets Unga Företagare är vårt prestigefyllda pris för unga entreprenörer.
Varje år prisar Företagarna en ung företagare som uppnått något extra med sitt företagande.

Hur blir man Årets Unga Företagare? 
För att delta måste du vara under 35 år och driva minst ett företag. 
Årets Företagare delas ut på lokal, regional och nationell nivå.

Nedan finner du nomineringskriterierna:

Företagaren ska äga & driva företag

Inneha ett betydande ägande av företaget. Man ska ha majoritetsägande. Det går bra med finansiärer om ägaren är näst största ägare. Eftersom utmärkelsen går till företagaren är det viktigt att hen är verksam i företaget. Det innebär att man ska ha företaget som sin huvudsakliga sysselsättning. Viktigt eftersom det är företagaren som är i fokus och därmed dennes inflytande och påverkan som ska belönas.

Företagaren leda & vara förebild

Genom gott ledarskap vara en god förebild och ambassadör för företagare. Exempel på det är att företagaren tar samhällsansvar och/eller deltar i lokalsamhället och/eller har påverkat politiken till godo för andra/ företagare i regionen och/eller uppmuntrar mångfald.

Företagaren vara kreativ & innovativ

Visa prov på att vara extra kreativ och företagsam på ett sätt som bör premieras. Exempel på det är att hen gjort något nytt inom sin bransch, utvecklat en befintlig produkt och/eller banat väg för nya sätt med sitt företagande.

Företagaren ha god lönsamhet & tillväxt

Ha uthålligt god lönsamhet. Med god lönsamhet avses att den är långsiktigt stabil eller att man har återinvesterat i företaget för fortsatt tillväxt. Företagets marginal ska jämföras med andra i samma bransch, inte med alla andra branscher.

Företagaren får inte ha några betalningsanmärkningar i närtid. Betalningsanmärkningen ska ställas i relation till verksamheten. Företagaren får inte nyligen vara dömd i domstol. Kriterierna är gemensamma för lokal-, regional- och riksnivå.

Årets Anställd

Årets Anställd kan vara en person, en grupp/avdelning eller hela personalstyrkan. Man kan nominera både egna anställda och personer man kommit i kontakt med som man tycker utmärker sig i tex service.

Vinnaren som Årets Företagare bjuds på många möjligheter

Som vinnare på nationell nivå kan Företagaren förvänta sig ett massmedialt genomslag, ökade affärsmöjligheter och, om man inte har det innan, ett medlemsskap i Företagarna med alla våra förmåner som bonus.

Årets Företagare delas ut på lokal, regional och nationell nivå. Årets Unga Företagare delas ut till en framgångsrik företagare under 30 år.

Partners 2020
Utställare 2020