podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Stöd till företag som drabbas ekonomiskt av Covid-19

Publicerad 24 mar 2020
Just nu pågår ett intensivt arbete både nationellt, regionalt och lokalt med att ta fram åtgärder och stöd i syfte att minska de ekonomiska konsekvenser som coronaviruset Covid-19 medför för näringslivet. Här samlar vi aktuell information till företag.

Företagsakuten

Region Skåne erbjuder stöd för små- och medelstora företag i kris. Regeringen har presenterat stora insatser och paket för att mildra effekten för näringslivet. Många kommuner agerar också för att stödja företagen.

Hur ska man praktiskt göra för att till exempel få krediter, anstånd med att betala skatt, korttidspermittering, varsel mm? Det ska vara enkelt att hitta rätt hjälp, och till företagsakuten kan du vända dig med dina frågor. Företagsakuten är kostnadsfri och allt som diskuteras är under sekretess.

Ring oss på 040-675 34 80

Öppettider kl 9-12 och 13-16

Stöd från Region Skåne

Utöver de stora insatser som görs inom hälso- och sjukvården arbetar Region Skånes avdelning för regional utveckling intensivt med att ta fram konkreta och effektiva insatser och underlag för att underlätta för företag som står inför en mycket tuff situation. Sidan uppdateras successivt i takt med att åtgärder som är utformade och kvalitetssäkrade beslutas 

Beslutade insatser

Återkommande analyser kring ekonomiska effekter av covid-19 

Uppdaterad information om covid-19 från hälso- och sjukvården

 

Stöd från Almi

Almi tillhandahåller finansiering och affärsutveckling till små och medelstora företag och finns tillgängligt för företag som drabbas av krisen. Almi har samtliga kontor öppna och står redo med sin kompetens och expertis för att stötta företag som behöver hjälp. 

Här kan du läsa Almis information med anledning av coronavisruset 

Stöd från Arbetsförmedlingen

Här kan du läsa mer om personalomställning med anledning av coronaviruset. Regler och stöd kring behov av att säga upp eller permittera anställda.

Här hittar du samlad information från Arbetsförmedlingen.

Stöd på Verksamt.se

Verksamt.se är en nationell webbplats drivs av Arbetsförmedlingen, Bolagsverket, Skatteverket och Tillväxtverket. Här finns samlad information från myndigheter om covid-19, som är viktigt för dig som företagare att känna till. 

Här hittar du information om covid-19 på Verksamt.se 

Anstånd med betalning av skatt

Med anledning av coronaviruset bevakar Skatteverket regeringens förslag till åtgärder för att stödja företag som drabbas ekonomiskt genom nya möjligheter till anstånd med betalning. I väntan på ändringar i lagstiftningen om anstånd kan företag (och privatpersoner) som har fått tillfälliga betalningsproblem söka anstånd med betalning hos Skatteverket – detta oavsett vilket skatteslag eller när skatten förföll till betalning. Tiden för anståndet varierar men sätts i normala fall till två månader. Betalningstiden kan förlängas upp till fyra månader och det kan finnas möjlighet till ytterligare förlängningar efter det. 

Här hittar du Skatteverkets information om anstånd med skattebetalning 

Korttidspermittering

Om du har anställda och till följd av coronaviruset är hårt pressad kan du få ekonomiskt stöd. Stödet kallas för korttidspermittering. Du kan söka stödet från den 7 april 2020 och det kommer gälla retroaktivt från den 16 mars 2020. 

Korttidspermittering innebär att en anställd går ner i arbetstid och lön istället för att du behöver säga upp personen. Kostnaden delas mellan dig som arbetsgivare, den anställda och staten. Staten kommer ta 75 procent av kostnaden och den anställda kan få ut upp till 90 procent av sin lön. 

Här hittar du Tillväxtverkets information om korttidspermittering 

Smittbärarpenning, reseersättning, sjukpenning och ersättning för vab

Om du inte får arbeta på grund av att du är smittad eller kan vara smittad av en allmänfarlig sjukdom kan du få smittbärarpenning. Du kan också ha rätt till ersättning för resor som du behöver göra, till exempel i samband med läkarundersökningar. 

Här hittar du samlad information från Försäkringskassan  

Karensavdrag

För att minska smittspridningen av coronaviruset och covid-19 kommer karensavdraget för sjuklön och sjukpenning tillfälligt tas bort. Det är staten som står för kostnaderna för de tillfälliga reglerna. De nya reglerna gäller från den 11 mars till och med den 31 maj 2020. Du som arbetsgivare ska göra karensavdrag som vanligt. Även du som egenföretagare kommer att kompenseras för en karensdag. 

Åtgärden innebär att den anställde i efterhand får söka ersättning för den första dagen i sjukfallet från staten. Ansökan görs retroaktivt till Försäkringskassan. 

 

Tillväxt Malmö

Vanligtvis erbjuder Tillväxt Malmö kostnadsfri affärsrådgivning till Malmöföretag som har mellan 5 – 50 anställda. I och med rådande läge så erbjuder Tillväxt Malmö nu rådgivning och diskussioner om nuvarande läge med samtliga företag i Malmö.

https://www.tillvaxtmalmo.se/

Information från kommunerna

Flera av Skånes kommuner erbjuder stöd till företag som befinner sig i en svår situation. Gå in på din kommuns hemsida för att läsa mer:

Listan uppdateras när fler kommuner tar fram företagsstöd för sin kommun. 

Idébrevlåda

Har du idéer eller medel som kan stötta det skånska näringslivet på kort eller lång sig, kontakta oss på:
regionalutveckling@skane.se

För att hjälpa till i vården:
skane.se/hjalptill

Taggar
Fler nyheter från Företagarna