headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag

Staffanstorp hjälper kommunens småföretagare

18 mar 2020
Många småföretagare har påverkats hårt av Coronaviruset med minskade omsättningar och uppsägning av personal. För att hjälpa företagen i Staffanstorp att klara krisen har kommunledningen därför beslutat att tillfälligt stoppa samtliga avgiftsuttag för årliga kontroll- och tillsynsavgifter inom områdena miljötillsyn och livsmedelskontroll.

Staffanstorp skriver i ett pressmeddelande att de månar om företagsklimatet och stadsbyggnadsnämnden har fattat beslut om att tillfälligt stoppa avgifter för tillsynskontroller under 2020. Innan årliga avgifter kommer att tas ut ska nytt beslut fattas. Den 20 mars fattade Staffanstorps kommun ytterligare beslut för att underlätta för det lokala näringslivet. Åtgärderna syftar till att bidra till att minska den ekonomiska belastningen på kort sikt för företag verksamma i Staffanstorps kommun.

Tillsynskontroller kommer att utföras, men utan att företagare kommer att debiteras.

- Det är positivt att kommunledningen inser hur hårt drabbade småföretagen är och att de är villiga hjälpa till. Många företagare går på knäna och kämpar dygnet runt för att försöka hålla igång sina företag och de behöver all hjälp de kan få, säger Magnus N:son Engelbäck, regionchef Företagarna Syd.

Företagarna har haft kontakt med kommunledningen i flera kommuner och bett dem att visa hänsyn i dessa svåra tider. På många håll i landet överväger också kommuner att skjuta upp eller helt slopa kostnaden för kontroll- och tillsynsärenden inom samtliga områden för den kommunala myndighetsutövningen. Det kan handla om livsmedel, miljö, brandtillsyn eller serveringstillstånd.

Christian Sonesson
kommunstyrelsens ordförande (M), Staffanstorps kommun

I svåra tider är det viktigt att vi alla, såväl offentliga som privata organisationer, hjälper varandra och har förståelse för varandras verksamheter. Kan vi hjälpa kommunens företagare så har vi ett sådant ansvar. I kriser så är empati, medmänsklighet och lyhördhet det som gör oss starka tillsammans. Christian Sonesson (M) Kommunstyrelsens ordförande Staffanstorps kommun

Magnus N:son Engelbäck
regionchef Företagarna Syd

- Staffanstorp visar att det går att göra något konkret för att hjälpa småföretagen. Jag vill gärna se att fler kommuner följer efter och fattar snabba beslut om att ställa upp för det lokala näringslivet så att inte ännu fler arbetstillfällen går förlorade, säger Magnus N:son Engelbäck, regionchef Företagarna Syd.

 

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap