headphones newspaper video-player
Corona-pandemin Artiklar för företagare
Foto: Cinematographer/Shutterstock.

Företagarna i Malmö kavlar upp ärmarna

Företagarna i Malmö vill ta vara på stadens möjligheter. Malmö sjuder redan av kreativitet, men framgången hålls tillbaka av allt från dialogen mellan kommun och näringsliv och problem med kriminalitet.

Säg Malmö och många tänker tyvärr på segregation och kriminalitet. Malmöprofilen Percy Nilsson är en av dem som vänder sig emot den bilden. ”Som om Malmö vore en gangsterstad – det är en kulturstad som går bra och växer med många unga som flyttar in och med mycket olika typer av företag”, säger näringslivsnestorn i en intervju i Dagens Nyheter

Företagarnas regionchef Magnus N:son Engelbäck håller med om att bilden av Malmö är onyanserad. Han får ibland svara på frågor om hur det egentligen står till i staden och stöter på många överdrifter.

− Jag tycker varken att man ska svartmåla eller skönmåla Malmö. Men man ska veta vad man pratar om. Många som är tongivande i att sätta bilden av staden bor inte här. Vi som är verksamma i Malmö har en mer nyanserad uppfattning. Jag påstår att Malmö har gjort en otrolig resa från varvskris till tillväxtregion. Vi har innovationskluster, nya läkemedelsföretag och är i världstoppen i dataspel, för att nämna några saker, säger han.

Fantastiska förutsättningar i Malmö

För att ta sig av problemen och lyfta möjligheterna har Företagarna i Malmö tagit initiativ till en serie opinionsbildande möten under våren. De tar upp bilden av Malmö och tryggheten, hur kommunens service till företagare kan bli bättre, hur infrastrukturen kan förbättras och företagens kompetensförsörjning nu och i framtiden.  

− Malmö har fantastiska förutsättningar att bli en av Sveriges bästa platser att driva företag på. För att lyckas måste småföretagen, politikerna och kommunens tjänstemän arbeta tillsammans, säger Dan Andersson, styrelseordförande i Företagarna Malmö.

Ett bra lokalt företagsklimat är en viktig förutsättning för att både få en större och mer inkluderande arbetsmarknad och mer skattepengar som kan satsas på välfärd och att bryta utanförskap. Men Sveriges tredje största stad finns inte ens med på hundra-i-topp-listan när Svenskt Näringsliv rankar kommunerna efter hur bra företagsklimatet är. Det duger inte, anser Företagarna i Malmö. Drygt 94 procent av alla Malmös företag har färre an 50 anställda och mer än var fjärde skattekrona av Malmös kommunala skatteintäkter kommer från stadens småföretag. 

Fem förslag för ett bättre företagar-Malmö

I en debattartikel i Sydsvenskan ger styrelsen för Företagarna i Malmö fem förslag på hur företagsklimatet kan bli bättre

  1. Utgå från småföretagarperspektivet i näringslivsplaner och framtidsvisioner.
  2. Vässa den kommunala myndighetsutövningen och ha en lösningsinriktad dialog med näringslivet.
  3. Involverade företagen i det brottsförebyggande arbetet genom att få tycka till om stadens fysiska planering.
  4. Se till att alla utbildnings- och arbetsmarknadsinsatser har företagens behov av kompetens som utgångspunkt.
  5. Gör Malmö till en smart bilstad med parkeringsplatser och körbara gator och minska det onödiga bilresandet i innerstaden.
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap