headphones newspaper video-player

Dags att nominera - Senast den 20 augusti

Nu kan du nominera Årets Företagare & Årets Unga Företagare i Hässleholm. Företagarna delar ut utmärkelserna för att lyfta och hylla landets företagare som genom sitt engagemang och entreprenörskap, jobbar hårt för att driva och utveckla sina verksamheter. Nomineringen är öppen till 20 augusti.

Kort om Årets Företagare

Årets Företagare delas ut till en företagare som utfört en prestation i sin kommun och som genom sitt sätt att vara fungerar som en förebild för andra företagare. Alla branscher kan premieras samt företagande inom olika tjänstesektorer. 

Årets Unga Företagare är vårt prestigefyllda pris för unga entreprenörer.
Varje år prisar Företagarna en ung företagare som uppnått något extra med sitt företagande.

Hur blir man Årets Unga Företagare? 
För att delta måste du vara under 35 år och driva minst ett företag. 
Årets Företagare delas ut på lokal, regional och nationell nivå.

Företagarna Hässleholm har beslutat utse Årets Företagare även i år, även om vi inte kommer att ha en Galakväll i november som brukligt är. Förhoppningsvis kan vi ha ett publikt evenemang, annars kör vi ett virtuellt event, kanske tillsammans med Regionkontoret.

För att få en bred nominering inbjuda Du som medlem, men också banker, revisorer, advokater, Hässleholms kommun samt företagarföreningarna inom Hässleholms kommun att delta i nomineringen.

Nomineringen är helt fri d.v.s. även om någon varit nominerad tidigare hindrar det inte en ny nominering. Nomineringen är konfidentiell inom juryn tills publiceringen sker.

Företagaren ska:

Äga & Driva
Inneha ett betydande ägande av företaget. Man ska ha majoritetsägande. Det går bra med finansiärer om ägaren är näst största ägare. Eftersom utmärkelsen går till företagaren är det viktigt att hen är verksam i företaget. Det innebär att man ska ha företaget som sin huvudsakliga sysselsättning. Viktigt eftersom det är företagaren som är i fokus och därmed dennes inflytande och påverkan som ska belönas.

Ledare & Förebild
Genom gott ledarskap vara en god förebild och ambassadör för företagare.
Exempel på det är att företagaren tar samhällsansvar och/eller deltar i lokalsamhället och/eller har påverkat politiken till godo för andra/ företagare i regionen och/eller uppmuntrar mångfald.

Kreativitet & Innovation
Visa prov på att vara extra kreativ och företagsam på ett sätt som bör premieras.
Exempel på det är att hen gjort något nytt inom sin bransch, utvecklat en befintlig produkt och/eller banat väg för nya sätt med sitt företagande.

Lönsamhet & Tillväxt
Ha uthålligt god lönsamhet. Med god lönsamhet avses att den är långsiktigt stabil eller att man har återinvesterat i företaget för fortsatt tillväxt. Företagets marginal ska jämföras med andra i samma bransch, inte med alla andra branscher.

Formella krav
Inte ha några betalningsanmärkningar i närtid. Betalningsanmärkningen ska ställas i relation till verksamheten. Företagaren får inte nyligen vara dömd i domstol.

Kriterierna är gemensamma för lokal-, regional- och riksnivå.

Möjligheter som vinnare
Som vinnare på nationell nivå kan man förvänta sig ett massmedialt genomslag, ökade affärsmöjligheter och, om man inte har den innan, ett medlemskap i Företagarna med alla våra förmåner som bonus.

Kontakt vid frågor:

Rolf Hjerpe                                                                       Rolf Rantzow

Mobil 070-7720966                                                    Mobil 070-5557171

E-mail: rolfgeorg.hjerpe@gmail.com                   E-mail: rolf@rantzow.se

Partners 2020
Utställare 2020