headphones newspaper video-player

Ingen hyresrabatt till butikslokal i bostadsrättsförening

Anders Rydström driver företaget HemmaTema. Så här har hans företag drabbats av coronakrisen.
Publicerad 20 apr 2020

Vi gladdes åt meddelandet att regeringen skulle stötta med 50% av hyran. Vi säljer sällanköpsvaror till hemmet, dels via nätbutik, men också via vår butik på 300 kvm i centrala Malmö. Butiksförsäljning har dött ut, medan nätbutiken fungerar bra.

Vi kontaktade vår hyresvärd HSB, som avslog vår begäran med hänvisning att vi äger vår lokal och det är inte hyra vi betalar varje månad utan en årsavgift (månadsavgift) till föreningen.

Hur tänkte regeringen här? Många butiker har en BRF och skall då inte omfattas av regeringens stöd, bara för att det kallas årsavgift istället för hyra! (Utöver vår månadsavgift har vi ju även räntekostnader för köpet av lokalen.)

Så här skriver HSB jurist Niklas Olsson till HemmaTema: Ni innehar med bostadsrätt objekt nummer 415 i HSB Brf Trumman. Detta innebär att ni är bostadsrättsinnehavare tillika medlem i föreningen. Som medlem i föreningen är man enligt föreningens stadgar och bostadsrättslagen skyldig att till föreningen betala en årsavgift för att täcka föreningens löpande verksamhet. Årsavgiften benämns inte sällan månadsavgift eftersom den ofta betalas månadsvis. Årsavgiften är inte en hyra. Regler om hyra återfinns i jordabalkens tolfte kapitel och är inte applicerbara på ditt förhållande till föreningen. Eftersom ni betalar en årsavgift till föreningen gäller inte reglerna om hyresrabatt och eventuellt statligt stöd för er.

Anders Rydström, butiksägare med försäljning av sällanköpsvaror HemmaTema

 

Hur har ditt företag drabbats av coronakrisen?

Taggar
Fler nyheter från Företagarna

Äntligen goda nyheter

På torsdagsmorgonen gästade Företagarnas vd Günther Mårder TV 4:s Nyhetsmorgon för att prata om årets Småföretagsbarometer.

Unik inblick i kommunernas inköp

Företagarna presenterar nu omfattande data över kommunala inköp som gör det möjligt att se i vilken omfattning kommunala inköp görs från lokala företag samt småföretag.

”Strandskyddet är skevt”

Obalanserna i strandskyddet borde rättas till så att regelverket inte hindrar utveckling, menar ägaren av strandkrogen SuderSannas på Fårö.

Stoppa nedmonteringen av posttjänsterna

För att kunna bedriva företag i hela landet krävs fungerande infrastruktur i form av bl a postservice. Nermonteringen försvårar för företagande, visar Företagarnas nya rapport.

Mer från hela Sverige


Coronakrisen


Krönikor