headphones newspaper video-player

Årets Företagare i Skåne 2019 gick till Eva & Kenneth Bendroth, Munkagrodden AB, Ängelholm

Under fredagskvällen blev det klart att priset Årets Företagare i Skåne 2019 gick till Eva & Kenneth Bendroth, Munkagrodden AB. Genom deras senaste innovationen kan vem som helst skapa tillväxt hemma i köket – bara vattna så tittar groddarna upp.

- För varje år jag haft privilegiet att tillsammans med Företagarna Syd både uppmärksamma och prisa de här otroligt skickliga, kreativa och drivna entreprenörerna känner jag mig bara mer och mer stolt. I år är det extra roligt att ett familjeföretag som har odlat och levererat groddar sedan 1992 som idag levererar groddar till de flesta större butikskedjorna vinner, säger Magnus N:son Engelbäck, regionchef Företagarna.

- Vinnarens egna ord efter vinsten och synen på framtiden som företagare? 
Vi är väldigt stolta över att vi har kunnat höja kvaliteten på våra produkter. Vi känner stolthet över att vi har kunnat anställa fler medarbetare. Samt att vi är väldigt stolta över att vi vann titeln Årets Företagare.


Motiveringen lyder: Driver ett traditionellt bolag och har utvecklat både omsättning och sin nisch. I sitt gebit är man idag störst i Sverige genom god och stadig tillväxt av såväl räkenskaperna som produkten. Först växte det på firman och genom den senaste innovationen kan vem som helst skapa tillväxt hemma i köket – bara vattna så tittar groddarna upp.

Om Företaget: Munkagrodden är ett familjeföretag som har odlat och levererat groddar sedan 1992. Det började som ett litet experiment i en källare i Göteborg och har under åren utvecklats till ett företag som idag levererar groddar till de flesta större butikskedjorna, restauranger och caféer i Sverige. Produktionen sker i moderna lokaler i Munka Ljungby strax utanför Ängelholm.

I pressen:


Årets Företagare ska uppfylla följande kriterier:

Äga & Driva

Man ska ha majoritetsägande. Det går bra med finansiärer om ägaren är näst största ägare. Eftersom utmärkelsen går till företagaren är det viktigt att hen är verksam i företaget. Det innebär att man ska ha företaget som sin huvudsakliga sysselsättning. Viktigt eftersom det är företagaren som är i fokus och därmed dennes inflytande och påverkan som ska belönas.

Ledare & Förebild

Exempel på det är att företagaren tar samhällsansvar och/eller deltar i lokalsamhället och/eller har påverkat politiken till godo för andra/ företagare i regionen och/eller uppmuntrar mångfald.

Kreativitet & Innovation

Exempel på det är att hen gjort något nytt inom sin bransch, utvecklat en befintlig produkt och/eller banat väg för nya sätt med sitt företagande.

Lönsamhet & Tillväxt

Med god lönsamhet avses att den är långsiktigt stabil eller att man har återinvesterat i företaget för fortsatt tillväxt. Företagets marginal ska jämföras med andra i samma bransch, inte med

alla andra branscher.

Formella krav

Inte ha några betalningsanmärkningar i närtid. Betalningsanmärkningen ska ställas i relation till verksamheten. Företagaren får inte nyligen vara dömd i domstol. Kriterierna är gemensamma för lokal-, regional- och riksnivå.

Partners 2020
Utställare 2020