headphones newspaper video-player
Karl-Johan Joelsson med bolaget MMG Marine AB och sin fru vid kvällens vinst.

Årets Företagare i Blekinge 2019 går till Karl-Johan Joelsson med bolaget MMG Marine AB

- För varje år jag haft privilegiet att tillsammans med Företagarna Syd både uppmärksamma och prisa de här otroligt skickliga, kreativa och drivna entreprenörerna känner jag mig bara mer och mer stolt. I år är det extra roligt att ett företag som säljer en helhetslösning gällande fritidsegmentet där de erbjuder kunder allt från produkten, till eftermarknad, förvaring och som har gjort de marknadsledande i sin region vinner priset, säger Magnus N:son Engelbäck, regionchef Företagarna.

- Vinnarens egna ord efter vinsten och synen på framtiden som företagare?
Denna vinst var riktigt kul och spännande, en upplevelse för livet. Under året har vi haft diverse problemställningar som vi klarat upp och blivit starkare av, vi har fått vår Mc satsning på rätt köl och nu börjar den bära frukt. Vi lyckas öka försäljningen av Yamaha produkter år från år vilket de är imponerade av på en relativt liten marknad och blivit en av de 5 största Yamaha handlarna på kort tid. Målet framåt är att skapa en ledande aktör inom fritids/rekreation branschen som utvecklas samt fortsätta med aktivt och passivt ägande i bolag i framtiden.

Motiveringen lyder: Med start från scratch och i skarp konkurrens har årets vinnare med hög tillväxt och imponerande rörelsemarginaler, byggt upp sitt bolag. Genom ständigt nytänk och breddad verksamhet i kombination med en lokal förankring, har årets vinnare etablerat sitt varumärke hos kunder långt utanför kommunens gränser. Vinnaren är en sann entreprenör och förebild.

Om Företaget: Marine Maintenance Group Sweden AB grundades 2005 under målsättningen att knyta ihop olika verksamhetsområden inom den marina branchen. Vi är lokaliserade i Nogersund, Sölvesborg kommun, Vägga, Karlshamn kommun och på Saltö i Karlskrona kommun. Företaget består av olika divisioner och har huvudkontor i Sölvesborg/Nogersund och filial i Karlshamn och Karlskrona.

I pressen:

:

Årets Företagare ska uppfylla följande kriterier:

Äga & Driva

Man ska ha majoritetsägande. Det går bra med finansiärer om ägaren är näst största ägare. Eftersom utmärkelsen går till företagaren är det viktigt att hen är verksam i företaget. Det innebär att man ska ha företaget som sin huvudsakliga sysselsättning. Viktigt eftersom det är företagaren som är i fokus och därmed dennes inflytande och påverkan som ska belönas.

Ledare & Förebild

Exempel på det är att företagaren tar samhällsansvar och/eller deltar i lokalsamhället och/eller har påverkat politiken till godo för andra/ företagare i regionen och/eller uppmuntrar mångfald.

Kreativitet & Innovation

Exempel på det är att hen gjort något nytt inom sin bransch, utvecklat en befintlig produkt och/eller banat väg för nya sätt med sitt företagande.

Lönsamhet & Tillväxt

Med god lönsamhet avses att den är långsiktigt stabil eller att man har återinvesterat i företaget för fortsatt tillväxt. Företagets marginal ska jämföras med andra i samma bransch, inte med

alla andra branscher.

Formella krav

Inte ha några betalningsanmärkningar i närtid. Betalningsanmärkningen ska ställas i relation till verksamheten. Företagaren får inte nyligen vara dömd i domstol. Kriterierna är gemensamma för lokal-, regional- och riksnivå.

Sveriges största företagarorganisation för små och medelstora företag.

Vår uppgift är att skapa bättre förutsättningar för företagande i Sverige. Vi erbjuder våra medlemmar juridisk rådgivning, förmåner och ett brett utbud av nätverk och event. Företagarna är medlemsägda, medlemsstyrda och partipolitiskt obundna. Vi finns över hela landet med 18 regionkontor och 260 lokala nätverk och mötesplatser.

Vi företräder närmare 70 000 företagare, vilket ger oss en stor möjlighet att påverka och driva opinion för ett bättre företagarklimat.

Partners 2020
Utställare 2020