headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag

Många bra förslag på Företagarna Bjuvs debattkväll!

18 nov 2019
Möjligheten att bilda någon form av näringslivsråd i Bjuvs kommun var ett av förslagen som kom upp när Företagarna Bjuv bjöd in näringslivet och politiker från partierna med mandat i kommunfullmäktige i Bjuvs kommun till en debattkväll inriktat på näringslivsfrågor.

Vi kan med facit i hand säga att det behövs flera diskussionstillfällen för att förbättra Bjuvs näringslivsklimat. Viktigt att tänka på är att företagen som finns i Bjuvs kommun  bidrar med sammanlagt 189  miljoner kronor i skatteintäkter. Av hela kakan som är 861 miljoner.

Tack till alla paneldeltagare, åhörare, och Ekeby Möbler som sponsrade med gåvor och grattis till Maja.

Ett extra stort tack till alla er som stannade kvar och diskuterade efteråt- detta tar vi med oss till kommande diskussioner!!!


Bjuvs politiska partier representerade av: Sven-Ingvar Blixt (L), Leif Johansson (V), Nils Nilsson (C), Maria Berglund (KD), Anders Månsson (S), Niels Madsen (M) och Mikael Henrysson (SD).

 

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap