headphones newspaper video-player
Corona-pandemin Artiklar för företagare

Debatt: Elnätsregleringen hämmar nödvändiga investeringar

19 jun 2019
Bageriföretaget Pågen meddelar att de skjuter upp sina planer på att expandera i Malmö. Företaget är av förklarliga skäl elintensivt och med planer på ökad kapacitet kommer krav på ökad konsumtion av el – något som elleverantören Eon inte kan tillgodose på grund av elbrist. Det är orimligt, skriver Företagarna i Sydsvenskan.

Bageriföretaget Pågen rapporterat om att de skjuter upp sina planer på att expandera i Malmö på grund av att elleverantörerna inte kan tillgodose behovet av el, skriver Magnus N:son Engelbäck, regionchef Företagarna Syd och Philip Thunborg, Expert hållbarhet och infrastruktur, Företagarna, i Sydsvenskan.

För dig som är prenumerant på Sydsvenskan kan du läsa hela debatten här

Hela debatten kan du läsa som PDF här

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap