headphones newspaper video-player
Corona-pandemin Artiklar för företagare
Lotta Roth, Företagarna, Roger Kronholm, AB Hisskompaniet och Mikael Forsberg, Sparbanken Skåne

Arbetskraftsbrist största tillväxthindret för skånska småföretagare

12 jun 2019
I Skåne län har 429 småföretagare (med 1-49 anställda) svarat på konjunkturundersökningen Småföretagarbarometern. Svaren redovisar hur företagarna uppfattar det ekonomiska läget och förväntningarna inför de kommande tolv månaderna.

- Småföretagskonjunkturen har mattats av, men Skåne är lite bättre än riksgenomsnittet, här visar konjunkturindikatorn nettotalet 67 medan det är 61 för landet i stort, säger Lotta Roth.
Hon är representant för Företagarna som producerar undersökningen i samverkan med Sparbankernas Riksförbund och Swedbank.

Lär hela artikeln HÄR!

Hela Rapporten för Skåne - Småföretagarbarometern Skåne 2019

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap