För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Brådstörtad miljözon riskerar tusentals arbetstillfällen i Stockholm

Publicerad 13 nov 2023
Det hastiga införandet av miljözon 3 i delar av Stockholms innerstad riskerar upp till 2 000 arbetstillfällen. Det visar en konsekvensanalys Företagarna gjort ihop med fem andra näringslivsorganisationer.

Stockholms stads politiska ledning aviserade i mitten på oktober att de avser att införa miljözon 3 i delar av Stockholms innerstad från den 31 december 2024. Det innebär i korthet att praktiskt taget alla fordon med förbränningsmotor förbjuds i det aktuella området. Beslutet har inte föregåtts av någon dialog med de företag som berörs.

Företagarna har tillsammans med Fastighetsägarna, Svensk Handel, Sveriges Bussföretag, Transportföretagen och Visita analyserat konsekvenserna av att införa miljözon 3 i området. I organisationernas konsekvensanalys framkommer bland annat att 1 000 – 2 000 arbetstillfällen riskerar att försvinna som ett resultat av beslutet och den snäva tidsplanen, primärt inom detaljhandel, hotell och restaurang.

- Det finns ett brett stöd inom näringslivet för att utveckla staden i hållbar riktning, men företag behöver framförhållning och långsiktiga spelregler. Vi är kritiska till att berörda företag bara får ett år på sig att anpassa sig till kraftigt förändrade förutsättningar och att politiken inte haft någon dialog med näringslivet innan de fattade beslutet, säger Företagarnas regionchef Thomas Byström.

Hela konsekvensanalysen finns att ta del av här.

Fler nyheter från Företagarna