podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Välfärdsskaparna Sigtuna kommun är årets raket

Publicerad 26 apr 2023
Sigtuna var den kommun i riket där de andelen skatteintäkter från småföretag växte mest 2020-2022 – andelen ökade med tre procentenheter och kommunen klättrade 70 placeringar.

Företagarna analyserar vartannat år samtliga svenska kommuners skatteintäkter och presenterar resultatet i rapporten Välfärdsskaparna. Av Välfärdsskaparna 2023, där kommunernas skatteintäkter under 2022 analyseras, framgår att småföretagen är den största skattebetalaren i 198 av landets 290 kommuner och genererar 28 procent av kommunernas samlade kommunala skatteintäkter.

Skillnaderna mellan olika kommuner är dock stora. I Åre kommun stod småföretagen och deras anställda för 42 procent av de kommunala skatteintäkterna förra året. I Oxelösunds kommun var motsvarande siffra 20 procent.

Också från år till år finns variationer. De är oftast förhållandevis små, men det finns undantag. Sigtuna kommun är årets raket i Välfärdsskaparna 2023. Småföretagens andel av de kommunala skatteintäkterna har ökat från 30 procent 2020 till 33 procent 2022, och kommunen klättrar hela 70 placeringar i den skatteintäktsranking som presenteras i rapporten. Därmed sällar sig Sigtuna kommun till den majoritet av Sveriges kommuner där småföretag är den största skattebetalaren. Tidigare år har större företag stått för den största andelen av kommunens skatteintäkter.

- Spontant så tänker jag att det nog har att göra med att Sigtuna är en kommun som drabbades extremt hårt av pandemin. Många av de större arbetsgivarna koncentrerade kring Arlanda drog ned. I mindre företag känner företagaren personligen varje anställd, de drar sig mer för att säga upp personal, det är en sista utväg, säger Björn Petersson som är ordförande för Företagarna Sigtuna.

Fler nyheter från Företagarna