podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Företagarna är med och formar det framtida näringslivsarbetet i Nynäshamn

Företagarna Nynäshamn inleder en tätare dialog med Nynäshamns kommun där de kommer ges större möjlighet att påverka kommunens arbete för ett bättre företagsklimat. Den nya och tätare dialogen är resultatet av ett möte föranlett av meningsskiljaktigheter kring rollen som näringslivschef.
Publicerad 25 maj 2022

Nynäshamns kommun utlyste i mars den nya tjänsten som Förvaltningschef näringsliv och arbetsmarknad, tillika näringslivschef. Den nya rollen skulle ersätta den mer renodlade rollen som näringslivschef, vilket fick varningsklockor att ringa hos Företagarna i Nynäshamn. Den utlysta tjänsten var för bred och spretig för att den som anställdes skulle kunna driva kommunens näringslivsarbete med kraft.

I en debattartikel i Nynäshamns-Posten den 26 mars riktade Företagarnas lokalförening kritik mot förslaget, tillsammans med Företagarna Stockholm-Mälardalens regionchef Thomas Byström och Företagarnas expert på lokalt företagsklimat Pontus Lindström:

”Vi i Företagarna ser med oro på att kommunledningen i praktiken vill avskaffa rollen som näringslivschef och istället skapa en ny allt för spretig roll, där näringslivschefen även ska vara förvaltningschef för hela arbetsmarknadsområdet med personalansvar för 160 medarbetare. Vi ser en stor risk att det vid varje tillfälle kommer bli en prioriteringsfråga kring vilket område som ska få fokus.”

Efter debattartikeln bjöd kommunens politiska ledning in företrädare för Företagarna Nynäshamn till ett möte för att ta del av Företagarnas synpunkter och berätta hur kommunledningen tänkt kring den nya rollen. Kommunen menade att den tillträdande näringslivschefen skulle ha ett tillräckligt starkt mandat och tillräckligt fokus för att kunna ta krafttag för att lyfta företagsklimatet, men lyckades inte helt undanröja Företagarnas tvivel kring den nya och breda chefsrollen. Mötet utmynnade emellertid också i en överenskommelse om regelbundna möten mellan kommunens politiska ledning och Företagarna, där Företagarna kommer ha möjlighet att påverka den framtida näringslivschefens uppdrag och bidra till att forma kommunens näringslivsarbete.

Fler nyheter från Företagarna